Met technologie zwaar werk lichter maken

Artikel delen

Werknemers van zware beroepen krijgen vaak te maken met fysieke problemen. Uitval door ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid komt regelmatig voor. Pezen, spieren en gewrichten krijgen het zwaar te verduren. Knauf en TNO hebben de handen ineen geslagen en onderzoeken samen of technologie kan helpen zwaar werk lichter te maken. Het Knauf-TNO project valt in het bredere onderzoeksprogramma i-Botics, waarin TNO met Universiteit Twente werkt aan de doorontwikkeling van exoskeletten en exosuits.

 

 

 

 

 

De beroepsgroepen waar het project zich primair op richt zijn stukadoors, blokkenstellers en platenmonteurs. Fysiek zware beroepen met repeterende handelingen. Kan technologie de verwerkers kan helpen hun werk levenslang goed en gezond uit te voeren? Kan bijvoorbeeld een gipsspuitmachine of het gebruik van draagbare en betaalbare exoskeletten verwerkers helpen hun werk minder zwaar te maken? Coen de Hoop, marketing directeur Knauf: “In een ideale wereld zou iedere vakman met hulp van technologie in staat moeten zijn om zijn of haar beroep een leven lang gezond en met plezier uit te voeren”.

Op de bouwplaats zijn de werkzaamheden en alle daarbij behorende handelingen door bewegingswetenschappers van TNO geobserveerd en geanalyseerd. Hoe vaak verricht men een handeling, in welke houding, onder welke omstandigheden, waar zitten knelpunten en hoe wordt de fysieke belasting door de verwerkers zelf ervaren? De uitkomsten van deze observatie in combinatie met literatuurstudie geven richting aan de volgende stap in het project.

Stukadoors

Prof. dr. Michiel de Looze van TNO is projectleider van het onderzoek. De Looze: “Wereldwijd gebeurt heel veel op het gebied van exoskeletten. Het blijkt nog lastig om een exoskelet te ontwikkelen dat in de praktijk effectief is, niet in de weg zit en op brede schaal geaccepteerd wordt.”

Als eerste richt het project zich nu op de stukadoors. De verschillen in fysieke belasting bij het stukadoren met en zonder een gipsspuitmachine worden door TNO in kaart gebracht. Daarnaast wordt gekeken of en hoe een exoskelet een stukadoor kan ondersteunen bij onder andere het stukadoren van plafonds. De testen worden uitgevoerd op verschillende bouwplaatsen en begin 2019 worden de eerste resultaten verwacht. Voor de beroepsgroepen blokkenstellers en platenmonteurs wordt nadere studie verricht.

Voorbeeld van gebruik van een exoskelet van Laevo.

Waarom Knauf

“We zien al veel initiatieven op de markt met exoskeletten, maar niet eerder werd het wetenschappelijk onderzocht wat het nu echt doet voor deze beroepsgroepen” zegt De Hoop. “Wij voelen een zorgplicht naar de verwerkers die met onze producten werken. Ze maken prachtig werk maar het is ook zwaar werk en belastend voor het lichaam. Dat zouden we graag geminimaliseerd zien zonder dat dit de snelheid en effectiviteit van het werk negatief beïnvloedt.”

Het project wordt nauwlettend gevolgd en bediscussieerd door een klankbordgroep. Hierin nemen zowel directies van diverse bouwbedrijven als de brancheverenigingen, trendwatchers en vertegenwoordigers van TNO, iBotics en Knauf deel.