Bouwkosten

Artikel delen

Wat kost vrijstaande carport?

Ruiten krabben is een klusje waar de meeste mensen een hekel aan hebben. Vooral als ze ’s ochtends vroeg weg moeten. Parkeren in een garage voorkomt dat probleem. Maar een carport is een minstens zo goed alternatief voor wie ruimte heeft bij zijn woning. We zetten de kosten op een rij van de bouw van een vrijstaande carport met houten kolommen.

Carports zijn er vele soorten en maten. Hier een extra grote en hoge carport voor een camper.

Tekst: Henk Wind

Een carport valt onder de ‘bij een woning horende bouwwerken’ en is in principe vergunningsvrij te bouwen. De regels voor vergunningsvrij bouwen zijn echter niet simpel en vereisen vaak een behoorlijke berekening van oppervlaktes van achtererf, bebouwbaar gebied en bestaande bijgebouwen. Het achtererf begint een meter achter de voorgevellijn; de oppervlakte van het hoofdgebouw telt niet mee voor het bebouwbaar oppervlak. Op een achtererf met een oppervlak tot 100 m2 mag 50 procent van het oppervlak worden bebouwd met bijgebouwen. Bij een achtererf van 100 tot 300 m2 mag 50 m2 bijbehorende gebouwen worden gerealiseerd, plus nog eens 20% van het oppervlak tussen de 100 en 300 m2. Bij 220 m2 achtererf mag dus 50 m2 + 20% van 120 m2 = 24 m2 worden gebouwd; in totaal dus 74 m2. Bij hoekwoningen gelden nog weer andere regels. Advies inwinnen bij de gemeente zal in veel gevallen dan ook verstandig zijn.

Omdat het oog ook wat wil, worden houtmaten soms fors groter gekozen dan constructief nodig zou zijn.

 

Wel volgens Bouwbesluit

Dat een bouwwerk vergunningsvrij is, betekent niet dat er geen regels voor gelden. Ook vergunningsvrije bouwwerken moeten gewoon aan het Bouwbesluit voldoen. Voor een carport gelden weinig eisen, maar het moet uiteraard wel een constructief verantwoord bouwwerk zijn. Een carport van hout is een lichte en vrij flexibele constructie waar weinig mee zal gebeuren als die door een vakman gemaakt is. Waarschijnlijk zit er dan al behoorlijk overmaat in de constructie. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met sneeuwbelasting. Dat geldt zowel voor het dak als voor de fundering. Maar ook die extra massa zal over het algemeen geen probleem zijn, mits bij de bouw serieus gekeken is naar de grondslag.

Voor een lichte constructie volstaat een eenvoudige prefab betonnen voet met rvs-anker voor een houten kolom.

Hout in weer en wind

Over het algemeen zal een fundering met prefab betonvoeten de voorkeur verdienen, maar uiteraard kan de fundering ook in het werk worden gestort. RVS stelankers maken het in beide gevallen mogelijk om de houten kolommen exact op hoogte te stellen. Houd daarbij niet alleen rekening met de druk op de fundering door eigen gewicht en sneeuwbelasting, maar houd ook rekening met trek vanwege het risico van opwaaien.
Hout dat aan weer en wind wordt blootgesteld, moet van voldoende kwaliteit zijn. Dat geldt bij een carport met name voor de kolommen. Die kunnen van hardhout zijn of een vergrijzende houtsoort of een houtsoort die wordt afgewerkt met een verflaag. Voor de boeiboorden rond het platte dak geldt dezelfde afweging.

Een carport kan naar wens worden voorzien van verlichting en lichtkoepels om lichtinval via de zijramen niet te veel te beperken.

Lichte plafondplaat

Op de andere houten delen komt geen regen. De balklaag kan dan ook gewoon met vurenhout worden uitgevoerd met een underlayment beplating, met daaronder een licht plafond van bijvoorbeeld 10 mm dik okoumé. Door voor het plafond een voorbehandelde plaat te gebruiken, hoeft in het werk alleen nog een afwerklaag te worden aangebracht. Dat bespaart aanzienlijk op de schilderkosten.
Een carport zal over het algemeen een vrij functionele strakke vormgeving krijgen. Voor een opdrachtgever die hogere esthetische eisen stelt, is er uiteraard meer mogelijk. Denk aan gedetailleerde randjes en schoren in authentieke stijl tussen stijlen en randbalk. Een vakman kan daar zijn energie volop in kwijt en zal dat graag willen maken. Het is wel verstandig om de opdrachtgever mooie plaatjes te tonen van het verwachte eindresultaat, om hem daarmee ook wat de offerte betreft over de streep te trekken.

Installatie

De offerte die we maken, betreft een functioneel vorm gegeven carport van 6 x 3 meter met zes houten kolommen. Verlichting en hemelwaterafvoer vallen buiten de offerte. Eventuele verlichting zal de opdrachtgever zelf willen kiezen. Naast de directe kosten van de aanschaf van de verlichting, kost het inbouwen hiervan in het plafond uiteraard extra tijd en dus geld.
Wat de hemelwaterafvoer betreft is het niet meer vanzelfsprekend om die aan te sluiten op de bestaande riolering. Steeds vaker is het gemeentelijk beleid om hemelwater af te voeren via de openbare weg of is er de verplichting om dit op eigen terrein te infiltreren. Wie de hemelwaterafvoer wil meenemen in zijn offerte, doet er verstandig aan om zich hier vooraf over te laten informeren.

De aansluiting van een carport op de woninggevel wordt een stuk gemakkelijker als bij de bouw al een slabbe is ingemetseld.

Varianten

Uiteraard zijn er diverse varianten in carports. Veel carports grenzen eenzijdig aan een woning en hebben aan die zijde dus geen kolommen maar een bevestiging aan het bestaande metselwerk. Om waterdoorslag te voorkomen is een goed aangebrachte loodslabbe nodig. Ook kan het in zo’n geval zinvol zijn om een opdrachtgever een lichtkoepel in het dak van de carport te adviseren, om voldoende daglicht te houden bij entree of eventueel zijraam.

Download hier de bouwkostentabel

 

 

Prijzen volgens Bouwdelen

De prijzen in deze rubriek Bouwkosten komen uit de kostenbegrotingstool Bouwdelen.nl, dat onder meer gebruik maakt van de prijzen van Raab Karcher. De gratis te gebruiken tool is zo ingericht dat deze werkt met voorgeprogrammeerde bouwdelen. Na het ingeven van de maatvoering rekent de tool automatisch arbeid, materiaal, materieel, onderaanneming en stelposten uit. Zo is snel een complete kostenbegroting te maken.
De door Bouwdelen gecalculeerde prijzen zijn gemiddelde inkoopprijzen, gebaseerd op aannemersbedrijven met maximaal vijf werknemers. Prijzen zijn onder meer afhankelijk van te verwerken hoeveelheden en zijn exclusief speciale kortingen en acties. Het basisuurloon is gesteld op 40 euro, exclusief opslagen. Het aantal arbeidsuren is een inschatting en is in de praktijk project- en bedrijfsafhankelijk. Dit wordt mede beïnvloed door moeilijkheidsgraad, locatie, projectgrootte en ervaring.

Meer over bouwkosten: www.bouwdelen.nl of www.bouwtotaal.nl/bouwkosten

BouwTotaal