#debouwgaatdoor: The Vital House

Artikel delen

Met het idee van The Vital House doet studio PROTOTYPE een voorstel voor tijdelijke zorgcentra voor de behandeling van besmettelijke ziektes die direct gerealiseerd kunnen worden nabij de brandhaarden van een toekomstige virusuitbraak.

Prefab

The Vital House kan razendsnel worden opgebouwd uit duurzame prefab-houten onderdelen, die zijn opgeslagen in loodsen door heel Nederland. Hierdoor kunnen de centra efficiënt en verspreid over het land in elkaar worden gezet. Een van de belangrijkste kenmerken van de centra, is dat ze beschikken over voldoende intensive care plekken om zo de groeiende stroom van geïnfecteerde patiënten op te vangen.

Communication rooms

Daarnaast zijn er verschillende communication rooms waar de geïnfecteerde patiënt toch bezoek kan ontvangen. Een groene patio zorgt voor meer zuurstof en comfort in het gebouw, waardoor patiënten sneller kunnen herstellen. Een research center kan patiënten snel duidelijkheid geven over hun persoonlijk virusstatus maar ook snel de besmettingslijn in kaart brengen.

De centrale ader van het gebouw is een dubbele ontsluitingsstructuur, die bestaat uit een gescheiden bezoekersgang en een artsengang, waarbij alles is ingesteld op een stabiele luchtdruk. Deze luchtdruk wordt continu gemonitord waardoor het virus geen kans heeft zich via de lucht te verspreiden.

Bezinning

En als laatste, het gaat een ieder aan het hart dat nabestaande vaak geen afscheid kunnen nemen van hun naasten, daarom is er een bezinningsruimte ontworpen als onderdeel van het zorgcentrum.
Een ding is zeker: we leven in een nieuwe realiteit. Het coronavirus zal niet het laatste virus zijn dat de mensheid treft. We zullen ons moeten wapenen met nieuwe en slimme infrastructuur.