Lossen heipalen veiliger door nieuwe werkwijze

Artikel delen

Betonnen prefab heipalen kunnen tot wel 39 meter over de weg worden vervoerd. Vanaf ongeveer 23 meter worden jukken of schommels toegepast bij het transport. De palen steken dan over het dak van de cabine uit. Dit worden dan ook wel palen-over-dak-transporten genoemd, oftewel POD-transporten. Tot op heden waren er geen duidelijke uniforme afspraken over het lossen van POD-transporten.

Betonnen heipalen worden onder ideale omstandigheden in de fabriek geprefabriceerd. Uiteraard moeten de palen van de fabriek naar de bouwplaats worden getransporteerd. Tot op heden waren er geen duidelijke uniforme afspraken over het lossen van palen-over-dak-transporten (POD) transporten. Daarom hebben de heiers, transporteurs en producenten (verenigd in NVAF, TLN en het Palenplatform van Betonhuis Constructief Prefab) de handen ineengeslagen. Samen hebben zij gewerkt aan een intentieverklaring en een praktische standaard werkwijze. Zo is voor iedereen duidelijk wat de regels zijn bij het lossen van POD-palen. Eind april hebben Ton Groeneweg (voorzitter NVAF & Directeur Tubex), Jan Boeve (Algemeen directeur TLN) en Ron Peters (Directeur Betonhuis), deze intentieverklaring getekend.

POD-transporten

Binnen de nieuwe werkwijze zijn de taakverdeling en verantwoordelijkheden van zowel de producent en de transporteur als de ontvanger duidelijk afgebakend. Daarbij moeten alle partijen vooraf bepalen hoe de palen worden vervoerd en gelost. Bij POD-palen tot 30 meter heeft het lossen met een shovel of via een bordes de voorkeur. Als de palen langer zijn en de chauffeur ze via het bordes niet kan aanpikken, kunnen ladders of hoogwerkers worden gebruikt. Mits daarbij wordt voldaan aan het veilig werken op hoogte.
Sinds april 2020 wordt deze werkwijze stap voor stap ten uitvoer gebracht. Partijen realiseren zich dat de toepassing een kostprijsverhogend effect heeft als gevolg van aanvullende investeringen en gewichtstoename van het voertuig.