“Steeds meer aandacht voor brandveiligheid van constructies”

Artikel delen

Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is specialist Reppel actief op het gebied van constructieve brandveiligheid met brandwerende producten en oplossingen, maar bovenal met technisch advies en ondersteuning. “Wij zitten vaak al in de ontwerp- of aanbestedingsfase van een bouwproject aan tafel om actief mee te denken en adviseren over constructieve brandveiligheid”, zegt Willem-Jan Spek, Technical Sales Manager.

brandveiligheid constructie

Met die service onderscheidt Reppel zich van andere leveranciers van brandwerende producten. “Vanuit onze kennis en ervaring trekken we binnen zo’n team de constructieve brandveiligheid van het te bouwen of verbouwen gebouw het liefst helemaal naar ons toe, inclusief de calculatie. Zodat de uiteindelijke partners in de bouw en de opdrachtgevers optimaal ondersteund worden om ervoor te zorgen dat het project bij oplevering ook aan alle eisen voldoet”, zegt Vedran Hercegovac, Calculator bij Reppel.

Samen verantwoordelijk

De service van Reppel blijft niet beperkt tot de voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden. Spek: “Ook tijdens het werk kijken we graag mee en adviseren we desgewenst de verwerkers bij het toepassen van onze brandwerende producten. We zijn binnen een project samen verantwoordelijk voor het eindresultaat.”

“De brandwerende oplossingen die we bieden, voldoen aan brandveiligheidseisen, maar daarmee is niet gezegd dat de wijze waarop de producten verwerkt worden minder belangrijk is. De technische functionaliteit van onze oplossingen is uiteindelijk het belangrijkste. Die kwaliteit willen we van begin tot eind leveren”, vult Hercegovac aan.

Verwerkers trainen

brandveiligheid constructieReppel biedt brandwerende platen, coatings en spuitpleisters. Voor de verwerkers en applicateurs van die producten biedt de specialist gerichte trainingen aan om de goede verwerking te waarborgen. “Ook dat is onderdeel van de service die we bieden”, zegt Spek.

“Je wilt bijvoorbeeld voorkomen dat na oplevering blijkt dat de aangebrachte laag brandwerende coating of spuitpleister onvoldoende dikte heeft. Niemand zit te wachten op dergelijke extra werkzaamheden.”

Breed inzetbare spuitpleister

Als een van de weinige leveranciers biedt Reppel binnen het assortiment brandwerende oplossingen speciale spuitpleisters. Spek: “Die zijn bijvoorbeeld interessant op locaties waar brandwerende platen geen uitkomst bieden, zoals geboorde ronde tunnels en liggers in niet zichtwerk situaties. Daarnaast zijn ze ook geschikt voor staalconstructies of complexe bouwstructuren. Onze spuitpleisters zijn erg breed inzetbaar.”

Net als met de brandwerende coatings en platen uit haar assortiment, richt Reppel zich met de spuitpleisters vooral op de brandveiligheid van constructies in utiliteitsbouw en industrie. “Daarbij kijken we continu naar de ontwikkelingen in de markt om daarop onze assortimenten en diensten verder uit te breiden en aan te passen”, zegt Hercegovac.

Bijdragen aan brandveiligheid

Bij die ontwikkeling staat voor Reppel altijd de vraag centraal hoe het bedrijf nog beter kan bijdragen aan de brandveiligheid van de constructies van gebouwen. “Neem de enorme opkomst van elektrische auto’s. Die zorgt ervoor dat in steeds meer parkeergarages meer elektrische auto’s staan. Dat heeft grote gevolgen voor de brandveiligheid, want het brandgedrag van een auto op brandstof is echt anders dan dat van een elektrische auto”, verduidelijkt Spek.

Daarvoor bieden volgens Reppel de brandwerende spuitpleisters een goede oplossing. Hercegovac: “In België wordt die oplossing veel toegepast voor het opwaarderen van dunne vloeren. Daar zijn brandwerende platen vaak geen optie, maar biedt onze spuitpleister een veilig en eenvoudig alternatief. Het is daarmee ook in parkeergarages goed als brandwerende laag toe te passen.”

Meer aandacht

brandveiligheid constructieEen andere trend die Reppel ziet, is de toenemende aandacht van constructeurs voor brandveiligheid. Hercegovac: “Zag je in het verleden dat constructies niet of amper waren doorgerekend als het gaat om brandveiligheid, de laatste jaren verandert dat. Het belang dat constructeurs steeds meer gaan hechten aan de constructieve brandveiligheid, vertaalt zich in projectgerichte doorgerekende constructierapporten/-tekeningen.”

Een goede ontwikkeling in de ogen van Reppel. “Het biedt ons de gelegenheid om de constructieve brandveiligheid vervolgens zo optimaal mogelijk te engineeren en sneller nog betere eindadviezen te geven. Soms wordt er namelijk overgedimensioneerd om te voldoen aan de brandveiligheidseisen. Ook voor de complexe onderdelen van de constructie is het, zonder echte specialistische kennis, vaak lastig om een goed advies te geven voor de constructieve brandveiligheid. Die service kunnen wij vanuit onze rol goed invullen.”

Testrapporten

Centraal in het advies en de service die Reppel levert, staan de testrapporten die voor de producten beschikbaar zijn. “Door die rapporten als leidraad te nemen, garanderen we onze klanten de kwaliteit waaraan de toegepaste oplossing moet voldoen. Dat betekent dat er ook niet bezuinigd kan worden op de geteste laagdikte van de desbetreffende producten die zorgen voor de brandwerendheid, want die staat in de testrapporten uitvoerig beschreven. Zo bieden we echt een totaalpakket van advies, calculatie en uitgebreide service.”

Reppel
www.reppel.nl