Wat is het verschil tussen een compactstation en een transformatorstation?

Artikel delen

Een transformator is een elektrische machine die de spanning waarop hij werkt verhoogt of verlaagt. Een onderstation is een plaats waar omvorming en/of schakeling plaatsvindt. Dit zegt de naam al.

Elektricien

Een omhulsel met middenspanningsschakelaars, distributietransformatoren, laagspanningsschakelborden, verbindingsstukken en hulpapparatuur voor de levering van laagspanningsenergie uit middenspanningssystemen, wordt een Compact Secundair Substation (of kortweg CSS of compactstation) genoemd.

Deze onderstations liggen vaak in openbare ruimten en zijn verantwoordelijk voor de openbare veiligheid volgens de vastgestelde dienstverleningscriteria.

In zijn meest eenvoudige vorm kan een substation bestaan uit een transformator

Deze transformator staat op een paal en heeft de bijbehorende vrijheidsuitrusting. Denk hierbij aan hv en lv verzekeringen. Een substation kan zo groot zijn als een omsloten binnenplaats met veel transformatoren, schakelapparatuur en railsystemen, maar ook een bouwwerk waarin schakelapparatuur, railsystemen, en ingewikkelde beveiligingssysteemcomponenten in de meest ingewikkelde configuratie zijn ondergebracht. Substations zijn vaak niet uitgerust met stroomopwekkingsinstallaties, een standby-generator heeft wel een stroomopwekkingsinstallatie.

Een transformatorstation, die bijvoorbeeld BINK Elektro kan installeren, wordt gebruikt bij een breed scala aan industrie-specifieke toepassingen over de hele wereld. Ze worden verkocht op markten die de normen van de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) hebben overgenomen en zijn compatibel met plaatselijke normen, waarop ze zijn afgestemd of overlappen met IEC-normen.

Een transformatorstation is zeer geschikt voor een brede waaier aan toepassingen in een groot aantal sectoren. Hieronder vallen hernieuwbare energie, industrie, nutsvoorzieningen, infrastructuur en andere net gerelateerde toepassingen. Dat wil niet zeggen dat een transformatorstation beperkt is tot deze toepassingen, het kan in vrijwel elk segment gebruikt worden.

Zijn deze oplossingen het meest geschikt voor projecten die voordeel halen uit de kortere doorlooptijd met behulp van een standaard ontwerp en lagere transportkosten? Deze oplossingen wegen zwaarder dan de noodzaak om aan een strenge werfspecificatie te voldoen.

De MV/LV geprefabriceerde transformatorstations en verbindingspunten worden onder meer gebruikt in de stroomdistributienetten van stedelijke, landelijke en industriële gebieden, op bouwplaatsen, in de mijnbouw en in de landbouw. Afgezien daarvan worden ze gebruikt in industrieën die een hoge mate van veiligheid vereisen, zoals ziekenhuizen, luchthavens, commerciële centra, scholen, kantoorgebouwen, fabrieken en ook de bevoorrading van woonwijken en voor wegenonderhoud.

Bekijk de grondbeginselen van substation transformator componenten

Bekijk ook hun werkingsprincipes, de do’s en don’ts van veiligheidsmaatregelen en van voorzorgsmaatregelen. Het is van cruciaal belang dat ingenieurs van nieuwe substations elk afzonderlijk aspect van een transformator kunnen opsporen en begrijpen. Daarnaast leren ze eveneens hoe ze verschillende soorten storingonderzoeken kunnen uitvoeren.

Dit statische uitrustingsstuk zet elektrische energie om van de ene spanning in de andere. De stroom die door het systeem loopt, wordt omgezet. De spanning van het systeem neemt toe naarmate de hoeveelheid energie die het bevat toeneemt. Ook de aanpak bij het ontwerp, de constructie, de werking, het onderhoud en de toepassing ervan worden steeds crucialer.

Het is van belang dat iedereen die hiermee te maken heeft de door de fabrikant gegeven instructies leest en begrijpt. Dit is nodig voor de veiligheidsaspecten van transformatoren voor substations, hun installatie, inbedrijfstelling, werking, onderhoud en probleemoplossing.

BINK Elektro
https://www.binkelektro.eu/