fbpx

Bouwfouten

Artikel delen

Lekkage in de serre

Na de eerste regenbui met stevige wind op de nieuwe serre, verschijnen er vochtsporen aan de binnenzijde van de serre. Dit doet zich voor ter plaatse van de aansluiting van het serredak met de achtergevel van de woning. Na on-derzoek, uitgevoerd door het Bureau voor Bouwpathologie BB, blijken foutief ingebracht voeglood en het ontbreken van een deugdelijke waterkering tegen de gevel, de oorzaken van de vochtproblemen.

Waterschade

Tekst: Jos van Leeuwen, Bureau voor Bouwpathologie BB

Nieuw voeglood

Ontwerp

Omdat de eigenaren van een eensgezinswoning ‘binnen met buiten’ wilden verbin-den, besloten ze tot een uitbreiding met een serre. De serre moet dan in de achter-tuin tegen de gevel komen. De achtergevel is op het zuidwesten georiënteerd.

Problematiek

De eigenaren verdiepen zich in de mogelijkheden. Ze ontdekken al snel dat hetgeen ze graag willen, duurder is dan ze gedacht hadden. Ze draaien de zoekopdracht om; wat voor serre kan je kopen binnen het beschikbare budget? Ze

Losgekomen voeglood

komen uit op een gewone vlakke serre met een schuifpui. Nu nog een aannemer vinden die de ver-bouwing van de woning wil realiseren.

Losgekomen voeglood

Een drietal lokale aannemers wordt gevraagd om een offerte. De aannemers leve-ren een offerte in welke de aankoop en plaatsing van de serre omvat, en de verbou-wing van de woning. Het totaalbedrag komt toch ruim boven het beschikbare budget. Met geen van de aannemers is een akkoord te bereiken over een lagere/ haalbare aanneemsom. Deze tegenvaller zorgt ervoor dat de wens van de eigenaren niet verwezenlijkt kan worden.

Toch aan de slag

Via een kennis komen zij aan de naam en telefoonnummer van een aannemer die mogelijk wel het werk wil en kan maken. De aannemer wordt uitgenodigd en ze ko-men tot een mondelinge afspraak. De eigenaren kopen zelf de serre en zullen deze in een bouwpakket laten bezorgen. De aannemer zal de serre plaatsen en de ver-bouwing verzorgen. In overleg wordt besloten eerste de serre te plaatsen waarna de verbouwing van de woning zal volgen.

Het werk wordt aangevangen en de serre wordt in elkaar gezet. Als het dak geplaatst moet worden geeft de aannemer aan dat hij een spoedopdracht binnen krijgt die hij direct moet gaan uitvoeren. Omdat de achtergevel niet is verwijderd, is de woning gewoon water- en winddicht, dus de eigenaren geven aan dat zij dit wel jammer vin-den maar ook wel begrijpen.

Na vier weken komt de aannemer terug en wordt het werk hervat. Het serredak wordt geplaatst waardoor deze fase van het werk is afgerond. Nu dient de achterge-vel op de begane grond verwijderd te worden, zodat de gewenste tuinkamer echt ge-realiseerd wordt.

Aansluitprofiel zonder opstand

Klaar… maar dan regen

Twee weken later is de verbouwing klaar. Beide partijen zijn tevreden, maar als er in het najaar tijdens de eerste zware regenbui vochtsporen ter plaatse van de voormali-ge achtergevel ontstaan, zijn de eigenaren minder blij.

De aannemer geeft aan dat de lekkage waarschijnlijk vanuit het dak van de serre komt. Omdat de eigenaren de serre zelf gekocht en aangeleverd hebben vindt de aannemer dat hij geen verantwoording voor deze lekkage draagt en de eigenaren het maar zelf moeten oplossen. De eigenaren zijn na deze opmerking van de aannemer verbaasd en ten einde raad.

Onderzoek en conclusie

Om een onafhankelijk onderzoek en advies omtrent de lekkageproblematiek te krij-gen, hebben de eigenaren het Bureau voor Bouwpathologie BB in de arm genomen.
Wanneer de Bouwpatholoog de serre betreedt ziet hij direct de bedoelde schade.

Het stucwerk op de voormalige achtergevel toont schadebeelden welke bij vocht en/of lekkage passen. Om de achtergevel op te vangen is er een stalen draagcon-structie geplaatst, deze is met gipsplaten afgewerkt en gestukadoord. Vochtmetingen tonen aan dat de aftimmering nog vochtig te benoemen is.
Vervolgens gaat de Bouwpatholoog buiten op het serredak verder met het onder-zoek. Hier is te zien dat er boven de serre nieuw voeglood in het metselwerk van de achtergevel is ingebracht. Wanneer de Bouwpatholoog het metselwerk bekijkt, blijkt alleen de lintvoeg boven het voeglood vernieuwd te zijn. Het voeglood dat een wa-terkerend functie in de gevel/ de spouw vervuld, kan dus nooit naar behoren tegen het binnen spouwblad zijn aangebracht. Deze conclusie wordt bevestigd als de Bouwpatholoog enkel stukken voeglood los zit hangen. Plaatselijk is het voegwerk weggevallen en is duidelijk zichtbaar dat het voeglood enkel centimeters in het buiten spouwblad is in gebracht en met loodproppen is ‘vastgezet’.

Het in de spouw naar beneden afstromende regenwater zal dus nooit op het voeg-lood terecht komen en via dat lood naar buiten worden afgevoerd. Het water loopt door tot op de stalen draagconstructie en verspreidt zich dan in horizontale richtingen en trekt uiteindelijk in de gipsplaten van de aftimmering.

Wanneer de Bouwpatholoog de aansluiting van het serredak met het metselwerk van de achtergevel goed beoordeeld, ziet hij nog een oorzaak. Het aluminiumprofiel heeft – tegen de achtergevel – nagenoeg geen opstand. Hierdoor kan het door de wind op-gestuwde water eenvoudig naar binnen komen. De op het glas liggende rubberen strip sluit hiervoor onvoldoende af.

Herstel

Om van de lekkageproblemen verlost te zijn, zijn er twee zaken welke dienen te worden aangepast.

  1. Het voeglood dient door het buitenspouwblad en door de spouw te-gen het binnen spouwblad te worden opgezet. Vervolgens dienen de stootvoegen boven op het voeglood, open te blijven voor afwatering van het in de spouw af-stromende vocht.
  2. Het aluminium afsluitprofiel dat tegen de gevel is gemonteerd dient vervangen te worden door een profiel met een voldoende hoge opstand.

BouwTotaal