Kalkzandsteen meest duurzame wandsysteem

Artikel delen

NIBE heeft onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van de meest gebruikelijke niet dragende wandsystemen in de woningbouw. De resultaten kunnen met een goede interpretatie ook voor dragende wanden gebruikt worden. Calduran kalkzandsteen kwam als gunstigste oplossing naar voren. Reden om het DUBO Keurmerk af te geven voor dit type wand.

Vooral het elementen wandsysteem van Calduran kalkzandsteen is de laatste decennia een succesvol bouwsysteem gebleken. Het wordt voor meer dan 50% van de dragende wanden in de woningbouw gebruikt. Kalkzandsteen wordt gemaakt van een mengsel van zand (95%), kalk (5%) en water en wordt met hydraulische persen tot rechthoekige blokken geperst. Daarna worden deze met stoom verhard in grote autoclaven. Deze autoclaven staan met een ingenieus systeem met elkaar in verbinding waardoor het stoom efficiënt kan worden hergebruikt. Door de relatief lage temperaturen (circa 200 graden) is er maar een beperkte hoeveelheid energie nodig om de producten te verharden. Doordat de zandwinningen naast de productielocaties liggen zijn de transportafstanden voor het grootste deel van de grondstoffen beperkt.

Duurzame missie

Omdat duurzaamheid een belangrijke doelstelling is in de nieuwe missie en visie van Calduran wordt op dit gebied het nodige gedaan. Al het productuitval en -afval wordt op de fabriek hergebruikt. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektrische heftrucks en is ook de zandzuiger in Harderwijk onlangs vernieuwd, waarbij de motoren niet meer op dieselbrandstof werken maar op elektriciteit.
Door het gebruik van de natuurlijke basisgrondstoffen die nog in ruime mate beschikbaar zijn en het efficiënte

Autoclaaf.

productieproces, heeft kalkzandsteen al lange tijd de naam een milieuvriendelijk bouwmateriaal te zijn. Gezien de steeds belangrijkere discussie over duurzaamheid en milieuprestaties leek het goed om een vergelijking te laten maken met andere wandsystemen. Ter voorkoming van allerlei discussies is dit door het onafhankelijke bureau NIBE uit Baarn uitgevoerd. Dit bureau bezit over alle benodigde kennis op het gebied van duurzaamheid van de gebouwde omgeving.

Doordat de zandwinningen naast de productielocaties liggen zijn de transportafstanden voor het grootste deel van de grondstoffen beperkt.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een vergelijking van de meest gebruikelijke niet-dragende wandsystemen in de woningbouw. De resultaten kunnen met een goede interpretatie ook voor dragende wanden gebuikt worden. In de vergelijking is er voor gekozen om alle wa

nddikten op 100 mm te stellen. Het onderzoek is uitgevoerd door Olga van der Velden van NIBE. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van SBK bepalingsmethode V3.0. In het onderzoek is ook de invloed van circulaire grondstoffen meegenomen in de vorm van puin dat afkomstig is van sloop van gebouwen. De invloed hiervan op de milieukosten is positief, maar wel in beperkte mate. Dat neemt niet weg dat toepassing van slooppuin vanuit hergebruik van grondstoffen natuurlijk wel gestimuleerd kan worden.
In de vergelijking worden alle milieueffecten uitgedrukt in milieukosten in Euro/m2. Op deze manier zijn alle factoren omgerekend naar één getal in Euro’s, de milieukosten. Hoe lager de milieukosten, des te beter het product scoort op gebied van de milieuprestatie.