fbpx

Richtlijn beoordelen van brandwerende constructies

Artikel delen

Om economische en praktische redenen kan niet alles wat brandwerend moet zijn, worden getest. Daarom wordt er een direct of breder toepassingsgebied toegekend aan het resultaat van een test. In het verlengde hiervan worden ook deskundigenverklaringen opgesteld. Op de website van Efectis Nederland BV staat de ‘Eenduidige richtlijnen voor beoordelingen en verzamelrapporten’.

Deze richtlijn heeft als doel het borgen van de input van een beoordeling, zodat laboratoria met zowel praktische en theoretische kennis van het gedrag van materialen en constructies een onderbouwde mening kunnen geven. Hiervoor is het noodzakelijk dat de bron betrouwbaar is en dat er geen beoordeling op beoordeling wordt gestapeld en we steeds verder afdwalen van de daadwerkelijk geteste opstelling.

Efectis heeft deze richtlijn in samenwerking met een andere marktpartij opgesteld om helder en eenduidig naar de markt te communiceren. Hierbij is tevens afgesproken dat de beoordelingen worden beperkt tot die producten en constructies waar Efectis ook aantoonbaar kennis van bezit. Met aantoonbaar wordt bedoeld dat Efectis als onafhankelijke organisatie door de RvA bevoegd is verklaard om brandtesten uit te voeren en de resultaten hiervan te gebruiken om producten te classificeren. Efectis is van mening dat alleen het regelmatig uitvoeren en bijwonen van brandtesten de juiste inzichten geeft om een beoordeling te kunnen schrijven die als gelijkwaardige oplossing gebruikt kan worden.

Richtlijnen downloaden: www.efectis.com/wp-content/uploads/2018/10/Richtlijnen-beoordelingen_verzamelrapporten_2019_3.pdf