Purschuim: brandwerendheid, onbrandbaarheid en brandklasse

Artikel delen

Purschuim is een ideaal product om voegen, naden en kieren mee af te dichten. Aan alle afdichtingsmaterialen in de bouw worden eisen gesteld op gebied van luchtdichtheid, akoestische eigenschappen, elasticiteit, maar ook (on)brandbaarheid en zelfs brandwerendheid. Op de markt zie je veel benamingen voor purschuim in relatie tot brandgedrag. Enkele voorbeelden zijn: brandwerend purschuim of pur, brandvertragend purschuim, B1 brandwerend en ook B2 brandwerend. Deze benamingen worden veelal door elkaar gebruikt en kunnen daardoor erg verwarrend zijn. Daarnaast is er vaak onduidelijk over de bijbehorende brandklasse. CPG Nederland, specialist op het gebied van passieve brandbeveiliging, legt het uit.

Afwerken met PUR

Een veel gehoorde vraag is: is onbrandbaar en brandwerend dan niet hetzelfde? Nee, er bestaat een groot verschil tussen onbrandbaarheid en brandwerendheid en de toepassingsgebieden van onbrandbare producten en brandwerende producten zijn daarom ook niet altijd hetzelfde.

Afwerken met PUR

Hoe zit dit precies?

De Europese norm NEN-EN 13501 ‘Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen’ kent twee methoden om de relatie tussen een afdichtingsproduct en brand aan te geven:

  1. NEN-EN 13501-1: Brandgedrag

Met deze norm wordt de classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag bepaald. Hoe reageert materiaal op vuur: brandt het of niet? De resultaten uit deze test leiden tot de verschillende brandklassen van een product. Deze klassen lopen van A (onbrandbaar) tot F (niet getest). Dit zijn Europese Normeringen.

Brandklasse purschuim

Let op! De brandklasse moet niet verward worden met de B1-, B2- en B3-klassen die bij purschuim regelmatig worden aangegeven. Deze klassen zijn namelijk Duitse Normeringen (DIN) en duiden niet op de brandklasse B die onder EN13501-1 valt. In een brandwerende constructie mag nooit purschuim worden toegepast die alleen een DIN-test heeft ondergaan. Ook als dit een B1-purschuim is. Dit zegt namelijk alleen iets over de Duitse normering en niet over de brandweerstand en de bijbehorende Europese brandklasse. Als je naar EN 13501-1 ‘Brandgedrag’ kijkt heeft purschuim namelijk een brandklasse E (= zeer brandbaar). Purschuim heeft Brandklasse E nodig om daarmee juist de brandwerendheid te kunnen realiseren conform EN13501-2 (zie de uitleg hierna). Het purschuim zal dus nog een test moeten ondergaan, zie punt 2.

Afwerken met PUR

  1. EN13501-2: Brandwerendheid

De brandwerendheid is de weerstand tegen brand van een product in een constructie. Bij brandcompartimenten en vluchtwegen is er sprake van brandscheidingen. Deze constructies (vloeren en wanden) moeten een weerstand hebben tegen brand en deze wordt uitgedrukt in minuten. Indien purschuim als afdichting in een constructie wordt gebruik, moet dit purschuim minimaal dezelfde weerstand tegen brand hebben als de constructie waar dit in zit.

De Europese testmethode voor de brandweerstand van voegen en de afdichtingen is EN 1366-4 ‘Bepaling van de brandwerendheid van installaties in gebouwen – Deel 4: Afdichtingen voor rechte voegen’. Deze test moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium in Europa. Na deze test is het duidelijk wat voor brandweerstand het brandwerend purschuim in welke constructies heeft. Om te slagen voor deze testen is dus een type pur nodig met een nóg verder ontwikkelde formulering.

In de praktijk moet er gekeken worden of het brandwerend purschuim, dat volgens EN1366-4 is getest, ook kan worden toegepast zoals getest. Om dit goed te bepalen, zal er gebruik worden gemaakt van een geldig classificatierapport. Dit is niet eenvoudig, maar een gekwalificeerde leverancier kan dit compleet verzorgen door middel van adviezen en begeleiding bij projecten.

NEN 6075:2020: Rookwerendheid

Afwerken met PUREen voeg kan vlamdicht zijn, maar nog steeds schadelijke rook doorlaten. Door nieuwe wetgeving dient er daarom tevens een lekdichtheidsmeting te worden uitgevoerd. In NEN 6075 ‘Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten’ staat beschreven hoe voegen en naden volgens deze norm getest moeten worden en wat de maximale luchtlekkage (grenswaarde) mag zijn. Aan de hand van de testresultaten kan dan worden bepaald of de voeg of naad aan Sa (rookdoorlatendheid bij 20°C) en/of S200 (rookdoorlatendheid bij 200°C) voldoet. Het Nullifire FF197 Brandwerend Schuim is daarom ook succesvol getest op Sa en S200 in voegen en naden.

Conclusie

Laat u vooral niet verwarren door de alle informatie omtrent brandwerendheid, brandklassen, EN- en DIN-normeringen (bijvoorbeeld B1). Het Nullifire FF197 Brandwerende Schuim beschikt over de juiste ETA-classificatierapporten en is het meest breed geteste brandwerende purschuim voor voegen op de markt. Samengevat: Nullifire FF197 borgt de brandveiligheid van uw constructie!