Prefab vloer inclusief installaties

Artikel delen

Tot 2030 moeten er ruim 961.000 woningen worden gebouwd. Dat blijkt uit de meeste recente woningbouwplannen die het ministerie van BZK in samenwerking met provincies en gemeenten heeft gepubliceerd. Gecombineerd met een groeiend tekort aan vakmensen is dit een enorme opgave die vraagt om slimme, prefab oplossingen. VBI lanceerde daarom dit voorjaar de VBI Integraalvloer voor seriematige, grondgebonden woningbouw. Een slimme vloer met een geïntegreerd trapgat en vooraf aangebrachte technische installaties.

Tekst: ing. Frank de Groot
Beeld: VBI

De Nederlandse woningbouw staat onder druk. Te hoge bouwkosten, een te krap aanbod van beschikbare en betaalbare woningen en een structureel tekort aan werknemers op de bouw zet het verdienmodel van de bouwsector en hun klanten onder druk. Naast een tekort aan bouwlocaties speelt betaalbaarheid van duurzame, kwalitatief goede woningen hierin een cruciale rol. Sinds 2014 zijn de kosten van het bouwen met 50% gestegen en de prijsstijging zet nog onverminderd door. Woningbouw zal dus niet alleen veel sneller maar ook fors goedkoper moeten. Om dit te kunnen realiseren is industrialisatie van de woningbouw onvermijdelijk.”

Slimme oplossing

De nieuwe Integraalvloer van VBI zal de problemen niet in één keer oplossen, maar kan wel een significante bijdrage aan een efficiënter woningbouwproces leveren. De vloer is ontwikkeld voor het snel realiseren van geïndustrialiseerde nieuwbouwwoningen. De E- en W-installaties zijn al tijdens het productieproces op basis van een BIM-model in de vloer geïntegreerd en kunnen bij de bouw ‘plug and play’ worden aangesloten door de universele koppelingen.

De vloer is door het gladde en strakke oppervlak direct klaar voor vloerafwerking, zoals vloerbedekking. Het aanbrengen van een deklaag is dus ook niet meer nodig. Het dichtzetten van naden en hijspunten vergt minimale handelingen. Ook de plafondzijde heeft een minimum aan naden en is geheel strak en glad. Voordeel is verder dat de vloer een derde lichter is dan een traditionele betonnen systeemvloer. Hierdoor zijn geen zware kranen nodig voor de montage.

Praktijkervaringen

Ontwikkel- en bouwbedrijf KlokGroep uit Nijmegen heeft in november vorig jaar de VBI Integraalvloer voor het eerst toegepast bij een viertal grondgebonden woningen in Arnhem. Deze woningen zijn ontwikkeld met het woningconcept BaseHome van KlokGroep. Dit woningconcept is bedoeld om betaalbare, duurzame woningen te bouwen. Inmiddels zijn met dit concept al ruim drieduizend woningen gerealiseerd voor corporaties, beleggers en particulieren. Arjen Graven is projectmanager Wonen bij KlokGroep in Nijmegen: “Het tekort aan woningen is makkelijk op te lossen als de bouwsector zich meer focust op vergaande industrialisatie van het bouwproces. De VBI Integraalvloer is hiervan een mooi voorbeeld.”

Doordat de vloer reeds voorzien is van de E- en W-installaties en kant- en-klare vloerafwerking, hoeven deze onderdelen dus niet meer op een traditionele manier op de bouwplaats te worden aangebracht. Dat levert een forse tijdswinst op. Graven: “De vloervelden (drie elementen per vloerveld, red.) voor de eerste en tweede verdieping zijn in gemiddeld een half uur gelegd. De realisatie van een volledig casco heeft een gemiddeld tempo van een woning per dag, waarin onder meer het leidingwerk, de afwerkingen en de binnenwanden in het casco gereed zijn.”

Gunstig vindt hij dat met dit prefab-element een voorspelbaar bouwproces ontstaat, met minimale toleranties en voorspelbare uitvoeringstijd en kwaliteit. Het plug- & play vloerconcept wordt in de fabriek van VBI onder geconditioneerde omstandigheden in elkaar gezet. “Kwaliteitscontroles kunnen hierdoor beter, of zelfs geautomatiseerd, worden uitgevoerd”, zegt Graven. Dat biedt ook voordelen als medio 2022 dan eindelijk de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht wordt. De private kwaliteitsborger heeft minder werk en de aannemer heeft zekerheid dat de gewenste kwaliteit ook daadwerkelijk wordt gehaald.

Nieuwe projecten

Inmiddels heeft KlokGroep weer nieuwe projecten met de VBI Integraalvloer in uitwerking. Ook bouwbedrijf Roosdom Tijhuis past de Integraalvloer van VBI in enkele van haar projecten toe, zoals bijvoorbeeld het plan Noorder Koeslag in Wijhe. De Integraalvloer sluit prima aan bij de Slimmer Bouwen strategie waarmee Roosdom Tijhuis voorop loopt. Roosdom Tijhuis was net als KlokGroep door VBI als ketenpartner nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe vloersysteem.

Smart coalition

Hoogleraar Architectural Engineering en architect Thijs Asselbergs ziet geprefabriceerde bouwsystemen met slimme componenten als de enige oplossing voor snelle en betaalbare woningbouw: “Waar ik als architect wel bang voor ben is dat we binnenkort weer opgescheept zitten met fantasieloze Vinexlocaties als enige, mogelijke antwoord op het acute woningtekort. Woningen moeten ook flexibel kunnen zijn om aan een diverse en veranderde marktvraag te voldoen en componenten moeten intelligent in en uit elkaar gehaald kunnen worden. De taak van de architect is om te onderzoeken hoe het ontwerp en uitvoering van bouwprojecten, nieuw- en verbouw, gekoppeld kunnen worden aan een geïndustrialiseerde en geautomatiseerde productiewijze die integraal kan worden doorgewerkt. Vanuit dat perspectief kan een ontwerper aan de slag om prefab-elementen, zoals de VBI Integraalvloer, in zijn ontwerp te implementeren.”

“Binnen de bouwsector zou een smart coalition moeten ontstaan uit innovatieve, welwillende bouwpartijen, gestimuleerd door de overheid. Deze coalitie moetnieuwe industriële ontwikkelingen aan elkaar rijgen voor een duurzaam en divers woningaanbod. Technische oplossingen voor de fabrieksmatige aanpak van het woningtekort zijn er immers volop”, besluit Asselbergs.

Technische gegevens

  • Gewicht inclusief voegvulling: 350 kg/m2
  • Milieuklasse: XC1
  • Brandwerendheid: 30 minuten
  • Maximum plaatlengte: 6,50 meter
  • Trapelement breedte: 3,00 of 3,50 meter
  • Pasplaatbreedte: 1,7 t/m 3,5 meter (n x 100 mm)
  • Dikte: 260 mm
  • Voegvulling: droge krimpvrije mortel en gesloten cellenband, 0,9 liter/m1
  • Sterkteklasse beton: C60/75
  • Oppervlakte beoordelingsklasse: A (NEN 6722; elementbasis).