Commercie nog te vaak belangrijker dan kwaliteit

Artikel delen

“Helaas zie ik dat er in de markt nog te vaak wordt gekozen voor de ‘goedkoopste’ oplossing, in plaats van een kwalitatief verantwoorde keuze. Daarom ben ik blij met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waardoor het kaf van het koren wordt gescheiden”, zegt Eddie Pieters, directeur van Duofor. Dit bedrijf levert onder meer systeemvloeren met stalen draagconstructie, zwaluwstaartplaten en isolatie.

Tekst: ing. Frank de Groot
Beeld: Duofor

Systeemvloer

Combifor FLEX systeemvloer, met alleen een EPS bodemplaat.

“Bij het vervangen van een bestaande begane grondvloer is constructieve stijfheid heel belangrijk. Je wil niet in de gebruiksfase het gevoel hebben dat je over een trampoline loopt. Daarnaast moet de vloer in het kader van de energietransitie een hoge isolatiewaarde hebben. Maar vaak kan een bouwbedrijf ergens goedkoop aan zwaluwstaartplaten en stalen liggers komen en gaat men zelf aan de slag. Dan is het maar de vraag of je een goede begane grondvloer krijgt”, vraagt Eddie Pieters zich af.

Goedkoop is duurkoop, hoor je wel eens. Dat geldt volgens Eddie zeker ook voor een nieuwe vloer: “Als je een kwalitatief goede vloer realiseert, dan ligt de Total Cost of Ownership bij volledige uitvoering en  gebruik waarschijnlijk veel lager dan bij een goedkope vloer die standaard niet voldoet of na enige tijd meer onderhoud, herstel of zelfs vervanging vraagt. Bovendien kunnen wij ook een circulaire begane grondvloer leveren, die volledig herbruikbaar is. Dat scheelt ook veel kosten.”

Wet kwaliteitsborging

Hij is een groot voorstander van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) waarbij een private kwaliteitsborger de voortgang van een project toetst aan de bouwregelgeving. Bij oplevering verklaart de kwaliteitsborger dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Een tweede belangrijke wijziging die de Wkb meebrengt, is de aanpassing van het Burgerlijk Wetboek. Deze wijziging houdt in dat de aannemer in beginsel aansprakelijk is voor alle gebreken aan een bouwwerk na oplevering. Dit geldt ook voor de gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt. Onder de huidige regeling moet de opdrachtgever bij de oplevering zelf de gebreken aankaarten. Doet de opdrachtgever dat niet, dan draait hij in beginsel zelf op voor de kosten voor het herstellen van de gebreken.

“Met de komst van de Wkb neemt de noodzaak om kwaliteit te leveren toe voor onder meer de aannemer. Je komt niet meer weg met de goedkoopste oplossing”, zegt Eddie. Hij wijst erop dat ook het vervangen van een begane grondvloer onder de Wkb valt: “Omdat dit een wijziging van de bestaande constructie is, is het vervangen van de vloerconstructie niet vergunnningvrij voor de technische bouwactiviteit. Het betreft hier het verbouwen van een woonfunctie, valt onder gevolgklasse 1 en daarmee onder de meldingsplicht van de Wkb. Het gaat dus niet alleen over nieuwbouw of verbouw.”

Systeemvloer

Voor nieuw- of aanbouw levert Duofor de Combifor FIX systeemvloer.

Renovatievloer

Duofor levert voor de vervanging van begane grondvloeren de Combifor FLEX systeemvloer. Deze heeft een Rc-waarde van minimaal 3,7 m2K/W tot maar liefst 8,1 m2K/W. Na het volledig verwijderen van de bestaande houten vloer, worden stalen randliggers aan de fundering bevestigd. Hier worden draagschoenen op gemonteerd op de gewenste hart-op-hartafstand. Dan volgen de lichte geprofileerde stalen liggers, die slechts 6 kg/meter wegen. Door gebruik van schuif-koppelstukken is een ligger eenvoudig ter plaatse te verlengen. Handig als de maten ter plaatse veel verschillen.

Aan de onderzijde worden de liggers geïsoleerd met een speciale grijze EPS Thermostrip (bij hogere isolatiewaarden is deze van PIR) die om het profiel wordt geklikt. Dit is een koudebrugisolator en drager van de standaard witte EPS isolatieplaten (bij hogere isolatiewaarden Kingspan Kooltherm) die hierna tussen de liggers worden gelegd. Op deze bodem van isolatieplaten legt men later minerale woldekens (bij hogere isolatiewaarden resol hardschuim). Vervolgens worden hier de zwaluwstaartplaten op bevestigd. Ten behoeve van vloerverwarming kunnen er leidinghouders in de sleuven worden geklikt. Tot slot kan een cementdekvloer worden aangebracht.

“In plaats van een cementdekvloer, kun je ook kiezen voor een houten beplating van Fins vuren. De vloer is dan na gebruik volledig demontabel. Woningcorporaties zijn erg geïnteresseerd in deze duurzame oplossing. Door de uitschuifbare liggers is de vloer bij hergebruik ook geschikt voor andere maten”, zegt Eddie.

Stalen liggers

De stalen liggers zijn door gebruik van schuif-koppelstukken (links te zien) eenvoudig ter plaatse te verlengen. Aan de onderzijde worden de liggers geïsoleerd met een speciale grijze EPS Thermostrip.

Nieuwbouwvloer

Voor nieuw- of aanbouw levert Duofor de Combifor FIX systeemvloer. Deze vloer haalt een Rc-waarde van 4,2 t/m 5,7 m² K/W. De systeemvloer lijkt op de traditionele combinatievloer (balken broodjesvloer), maar de betonnen liggers zijn hier vervangen door lichte stalen liggers. Dit zijn dezelfde liggers die voor de FLEX renovatievloer worden gebruikt. Ook hier bieden schuif-koppelstukken uitkomst bij het eenvoudig verlengen van een balk. De Combifor liggers hebben een hogere stijfheid: ze zijn tussen de 35% en 55% stijver dan vergelijkbare systeemvloeren met stalen liggers. Deze liggers zorgen ervoor dat de systeemvloer ook zonder betonnen druklaag met wapening eenvoudig de vereiste constructieve stijfheid haalt. Een afwerklaag van houten beplating of zwaluwstaartplaten met mortel/zandcement is ook hier onder certificaat mogelijk.

Aantoonbare kwaliteit

Logo Bureau CRG

De vloeren worden geleverd met BCRG-verklaring op basis van NTA 8800.

Om de aannemer, opdrachtgever en kwaliteitsborger de zekerheid te geven dat een vloer aan de gestelde eisen voldoet, zijn deze vloeren opgenomen in het BCRG-register. Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid b.v. (BCRG) controleert kwaliteits-, gelijkwaardigheids- of EMG-verklaringen. “Beide systeemvloeren hebben een BCRG-verklaring op basis van NTA 8800, waardoor er zekerheid is over de te behalen energieprestatie. Door deze BCRG-verklaring komen de vloeren ook in aanmerking voor ISDE-subsidie”, zegt Eddie.

Hij wijst ook op de CE-markering met Declaration of Performance (DoP): “Ik zie bij de bouwmaterialenhandel nog veel producten met een CE-markering, maar dan ontbreekt de bijbehorende prestatieverklaring DoP. Daarin staan onder meer het beoogde gebruik en de prestaties. Als dat niet bekend is, ligt verkeerd gebruik op de loer. Hier ligt een belangrijke taak voor bouwmaterialenhandelaren: controleer altijd of er een DoP beschikbaar is als je een product in het economische verkeer brengt en lever deze mee. Vaak wordt niet beseft dat men dan zelf aansprakelijk is voor verkeerd gebruik wanneer de DoP ontbreekt!”

In ieder geval kan Duofor volgens Eddie ervoor zorgen dat de aannemer niet voor onaangename verrassingen komt te staan: “Vroeger werden we van de tien keer, twee keer door de aannemer gebeld en acht keer door de bouwmaterialenhandel. Nu is dat andersom. Wij kunnen de aannemer volledig ontzorgen met constructieve- en thermische berekeningen, verwerkings- en isolatie-advies, detailleringen, een legplan en begeleiding op de bouwplaats. Daarnaast adviseren we landelijk bedrijven die aangetoond hebben onze vloeren zorgvuldig aan te kunnen brengen. Ook daar kunnen we naar verwijzen. Wij bieden zekerheid en dat is voor nu en straks onder de Wkb van groot belang.”

Duofor
www.duofor.eu