Wkb blijft 1 januari 2024, behalve verbouwingen

Artikel delen

Minister Hugo de Jonge heeft in het debat in de Eerste Kamer van 24 oktober 2023 laten weten dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor nieuwbouwwoningen definitief ingaat op 1 januari 2024. Alleen voor verbouwingen wordt dit uitgesteld van 1 juli 2024 naar 1 januari 2025. Je hoeft als initiatiefnemer bij verbouwingen in 2024 dus nog geen kwaliteitsborger in te schakelen.

Hugo de Jonge, minister BZK, tijdens een werkbezoek aan de woningfabriek van Van Wijnen in Heerenveen.

Hugo de Jonge, minister BZK, tijdens een werkbezoek aan de woningfabriek van Van Wijnen in Heerenveen. Foto: Van Wijnen.

Door de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023, was er wederom veel kritiek van vooral de BBB en PvdA-GroenLinks. Tijdens het debat op 24 oktober bleek dat senatoren Kemperman (BBB) en Crone (GroenLinks-PvdA) nog steeds van mening zijn dat de wet nog niet uitvoerbaar en handhaafbaar is. Zij werden daarin gesteund door senator Nicolaï (PvdD) en senator Van Hattem (PVV). Senatoren Rietkerk (CDA) en Meijer (VVD) waren daarentegen van mening het staatsrechtelijk niet aan de Eerste Kamer is om zich te bemoeien met de invoering van deze (of enige andere wet). Zij wezen de andere Kamerleden op de mogelijkheid om een initiatiefwet te laten indienen in de Tweede Kamer voor afschaffing van de wet.

Verbouwingswerkzaamheden

Uiterlijk 1 juli 2024 wordt besloten of het publiekrechtelijke deel van de Wkb per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden.

Alleen uitstel verbouwingen

Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zei echter dat uitstel van de invoering van de wet niet mogelijk is om twee redenen: een wetgevingstechnische en een staatsrechtelijke. Volgens de minister zijn de Omgevingswet en de Wkb totaal vervlochten met elkaar. Hij noemde het merkwaardig dat de Eerste Kamer een debat wil over het nut en de noodzaak na aanvaarding van de wet wanneer de invoeringsdatum al eerder dit jaar is vastgesteld. “De samenleving en het kabinet moeten ervan uit kunnen gaan dat als de Eerste Kamer een besluit neemt, de Kamer daar dan ook achter staat en er niet op terug komt.”

Hij zei wel dat het mogelijk is om bepaalde onderdelen later in te voeren, zoals de verbouwingen. Hij wil die nu op zijn vroegst 1 januari 2025 in laten gaan. Die datum is afhankelijk van een evaluatie die de eerste helft van 2024 zal plaatsvinden met een invoeringstoets. Op basis daarvan wordt uiterlijk 1 juli 2024 besloten of het publiekrechtelijke deel van de Wkb per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Veel partijen zijn daarnaast bezorgd of er wel voldoende kwaliteitsborgers zijn. De Jonge: “Wat betreft de zorgen over het aantal kwaliteitsborgers kan ik zeggen dat er naar mijn overtuiging voldoende zijn.”