fbpx

Volandis pakt uit met Volandis Segway-experience en PUBQUIZ

Artikel delen

Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Dat zijn de centrale thema’s van Volandis, het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector. Sinds 1 januari 2017 is volgens de nieuwe cao het bekende medisch onderzoek (PAGO) uitgebreid met een DIA-adviesgesprek. Deze nieuwe combinatie heet de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Op 31 augustus 2018 vond sinds de oprichting van Volandis (2016) de 10.000e DIA plaats. Op Bouw Compleet zal Volandis duidelijk aanwezig zijn met een Volandis Segway-experience en een PUBQUIZ.

Tekst: ing. Frank de Groot

utrecht bouwbeurs steigerbouw wedstrijden onder barre omstandigheden foto oscar flos

Hoe zorg je ervoor dat je gezond, vitaal, veilig en gemotiveerd kan blijven werken? En jezelf kan blijven ontwikkelen? Volandis wil werknemers en werkgevers laten nadenken over duurzame inzetbaarheid en hen helpen daarop, indien nodig, actie te ondernemen. Iedere werknemer ontvangt daarom vanaf zijn 20e jaar eens in de vier jaar een uitnodiging voor de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Deelname is op vrijwillige basis. Wel is het verplicht dat werkgevers de werknemers informeren over de DIA en de gelegenheid bieden er heen te gaan.
Vanaf het 42e jaar ontvangt de werknemer ook elke vier jaar een uitnodiging voor een extra Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). UTA-werknemers ontvangen vanaf hun 52e jaar elke vier jaar een uitnodiging voor een DIA. Daarnaast ontvangt men vanaf het 54e jaar ook iedere vier jaar een uitnodiging voor een extra PAGO.

Het DIA-gesprek kan ook in de bouwkeet plaatsvinden. Foto: Mark Verwey.

Adviesgesprek

De DIA is veel meer dan alleen een medisch onderzoek. Het gaat over de toekomst van de werknemer. Naast het medisch onderzoek (PAGO) bestaat de DIA uit een adviesgesprek. In dit gesprek gaat de DIA-adviseur van Volandis in op drie thema’s van Volandis:
• Werk veilig: gezond en veilig werken, werkomstandigheden, steun op het werk…
• Houd plezier: collega’s en leidinggevende, baan, overleg, werkdruk…
• Kijk vooruit: verzuim, opleidingen, kans op behoud van werk…
Met het advies van de bedrijfsarts en de uitkomst van het DIA-gesprek stelt de werknemer zijn eigen Actieplan samen. De DIA-adviseur helpt daarbij. In dit plan staan de acties die je concreet kunt uitvoeren om gezond, veilig, vitaal en gemotiveerd te blijven werken.

DIA voor werkgevers

Iedere werkgever in de Bouw- en Infrasector ontvangt één keer per jaar in de maand maart van Volandis een bedrijfsrapportage. Deze rapportage is te raadplegen via mijnVolandis, een online portaal voor werkgevers en bestaat onder andere uit een compacte analyse van de gezondheidsrisico’s en werkbeleving van het personeel, de lichamelijke conditie en leefstijl. Volandis koppelt deze analyse, bestaande uit achttien thema’s, aan de benchmark van alle bedrijven op diezelfde thema’s. Op basis van deze analyse ontvangt het bedrijf een top 3 aanbevelingen, gericht op het succesvol uitvoeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Bij meer dan vijftien werknemers DIA’s per jaar is deze informatie bedrijfsspecifiek (maar wel anoniem). Bij minder wordt zo specifiek mogelijk gerapporteerd (bedrijfstak, sector, branche). De grotere bedrijven hebben daarnaast de mogelijkheid bij het bereiken van meer dan vijftien DIA’s hun rapportages periodiek te verversen.

Op 31 augustus vond de 10.000e DIA plaats, sinds de oprichting van Volandis in 2016. Timmerman Henk Hop was de 10.000e deelnemer aan de DIA met adviseur Peggy Wolfgang. Tjeerd Willem Hobma, directeur van Volandis, verraste hem met een boeket en een attentie. “Deze mooie mijlpaal is zeker de moeite waard om bij stil te staan en dit is pas het begin”, aldus Hobma.

 


Hoe werkt de DIA?

Iedere vier jaar kan een werknemer deelnemen aan de DIA. De doktersassistent, de bedrijfsarts van de arbodienst en de DIA-adviseur van Volandis verrichten het onderzoek, dat ongeveer twee uur duurt. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Stap 1 – Medisch onderzoek (PAGO)

De eerste stap van de DIA, het PAGO, begint met het invullen van een vragenlijst over gezondheid en werk. De doktersassistent onderzoekt onder andere je bloeddruk, longfunctie, gehoor- en gezichtsvermogen. De bedrijfsarts bespreekt de resultaten en onderzoekt de werkgebonden gezondheidsrisico’s. De uitslagen krijg je thuisgestuurd

Stap 2 – Adviesgesprek DIA-adviseur

De DIA-adviseur gaat met de werknemer in gesprek over de thema’s Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit.

Stap 3 – Persoonlijke Actieplan

Het resultaat van het adviesgesprek met de DIA-adviseur is een persoonlijk Actieplan. In het Actieplan staan de acties die de werknemer kan ondernemen op de thema’s Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit.

Wanneer vindt de DIA inclusief PAGO plaats?

Volandis werkt voor de uitvoering van het Actieplan samen met Bouwloopbaan of loopbaanadviseurs van James (CNV), Mijnloopbaancoach (FNV) en Stichting EDI, die over eigen (loopbaan)instrumenten beschikken. Werknemers kunnen zelf nagaan wanneer ze een uitnodiging voor de DIA en/of PAGO ontvangen via: www.volandis.nl/jouwdia.


PUBQUIZ

Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers worden geacht maatregelen te nemen om eventuele risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. Tijd om jezelf de vraag te stellen ‘Hoe bewaak ik eigenlijk de veiligheid en gezondheid op de werkvloer?’. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen!
Ben je KAM’er, preventiemedewerker, HR-professional, lid van de OR, werkgever of heb je gewoon zin in een borrel en hapje? Op Bouw Compleet kun je bij Volandis aanschuiven voor de enige echte PUBQUIZ Toolboxmeeting! Het begrip toolboxmeeting is natuurlijk geen onbekend fenomeen. En deze korte voorlichting op de werkplek over veilig en gezond werken wordt tijdens de PUBQUIZ in een nieuw en vooral origineel jasje gegoten.
Tijdens de pubquiz Toolboxmeeting wordt een serieus onderwerp, namelijk Veilig werken, op een leuke en interactieve manier gepresenteerd. In teams word je onder leiding van een ervaren quizmaster aan de tand gevoeld en kun je tijdens verschillende vragenrondes laten zien hoe het met je actuele kennis is gesteld. En niet geheel onbelangrijk, natuurlijk zijn er ook mooie prijzen voor het winnende team.

Op Bouw Compleet kun je bij Volandis aanschuiven voor de enige echte PUBQUIZ Toolboxmeeting op woensdag 10 en donderdag 11 oktober om 19.00 uur in Hal 1.

Volandis Segway-experience

In Hal 5 creëert Volandis een Segway-experience mét een pitstop. Onder professionele begeleiding kan iedere beursbezoeker ervaren hoe het rijden op een Segway is door het afleggen van een uitdagend parcours. Onderweg wordt op het parcours een heuse pitstop gehouden, waar een korte DIA plaatsvindt. Heel toepasselijk, een DIA is ook het moment om stil te staan bij je werk, nu en in de toekomst.
Aan de hand van een korte vragenlijst inventariseer je samen met de DIA-adviseur hoe je ervoor staat. Ook kan men door deel te nemen, kans maken op één van de 10 Segway-arrangementen voor twee personen t.w.v. € 150,-. De Segway-experience wordt gepromoot door Segways die over de beursvloer rijden.

Op de beursvloer in Hal 5 creëert Volandis een Segway-experience mét een pitstop.

 


Volandis

Cao-partners in de bouw- en infrasector besloten begin 2016 onder aanvoering van Bouwend Nederland, CNV en FNV een nieuw kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid op te richten: Volandis. Vanaf 1 juli 2016 is Volandis operationeel vanaf gebouw 100 op het Bouw & Infrapark te Harderwijk. De naam Volandis is afgeleid van het Spaanse woord ‘volante’, wat vliegwiel betekent. Volandis wil een vliegwiel zijn voor persoonlijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen.
Een (groot) deel van de activiteiten van bekende organisaties als Arbouw en Fundeon is voorgezet door Volandis. Verder werkt de organisatie nauw samen met Bouwopleiders, James (loopbaanbegeleiding CNV), Mijn Loopbaancoach (FNV) en Stichting EDI. Producten van Volandis zijn onder meer: DIA voor werknemers en werkgevers, Ervaringscertificaten (EVC), keuringen/onderzoeken (zoals PAGO, Verplichte Intredekeuring (IK), Arbospreekuur, bedrijfs- of werkplekonderzoek en leefstijlbegeleiding), A-bladen (bekend van Arbouw), subsidies opleidingen, leermeestercursus en de rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie.

Meer weten? Kijk op www.volandis.nl.