Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Zet uw werknemers duurzaam in… met behulp van subsidie!

Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) groeide de omzet in de bouwsector het afgelopen kwartaal met maar liefst 15%. De bouwsector is op dit moment een belangrijke drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Er zijn echter toenemende signalen vanuit de sector die wijzen op een mogelijk einde van de mooie groeicijfers door een toenemend personeelstekort.

Steeds meer bouwondernemingen geven aan een probleem op personeelsgebied te hebben. De krapte op de arbeidsmarkt blijkt een rem te zijn op verdere groei van bedrijven. Daarnaast bedreigt het de (woning)bouwproductie en zorgt het voor snel oplopende bouwkosten.

De verwachting is dat deze personeelsschaarste de markt de komende jaren blijft bepalen. Bouwbedrijven zetten daarom sterk iAgelopenn op de instroom van jongeren in de sector of het omscholen van werknemers uit andere sectoren. De huidige werknemers moeten daarbij echter niet uit het oog worden verloren. Wanneer deze niet behouden kunnen worden, dan groeien de problemen. Ook op dit punt komt de term duurzaamheid weer om de hoek kijken.

Bij ‘duurzaamheid’ gaat het vaak over zaken als milieu, energie, uitstoot of over technieken die een bijdrage kunnen leveren aan een groenere toekomst. Duurzaamheid gaat echter ook over de inzetbaarheid van uw medewerkers. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Om bedrijven en organisaties hierbij te ondersteunen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weer geld beschikbaar. Met dit geld, afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds (ESF), kunnen bedrijven gesubsidieerd advies inwinnen bij een externe adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
Thema’s en activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Als u eraan zit te denken om een dergelijk project op te starten binnen uw bedrijf dan is dit een mooie regeling om 50% van de kosten tot een max van €12.500,- als subsidie terug te ontvangen. De eerstvolgende openstelling van deze regeling is 12 november van dit jaar. In april 2019 zal nog een laatste openstelling plaatsvinden. Afgelopen openstellingsronde liet zien dat de regeling zeer populair is. Tijdig indienen is daarom het advies.

Heeft u plannen om te investeren in uw medewerkers en wilt u deze plannen toetsen op gebied van subsidies? Neem dan om de mogelijkheden te bespreken contact met mij op via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300.

BouwTotaal