Startmotor: 100.000 sociale huurwoningen sneller van het gas

Artikel delen

Woningcorporaties kunnen de komende drie jaar 100.000 sociale huurwoningen extra aardgasvrij maken. Daarvoor is het plan de Startmotor gemaakt samen met gemeenten en partijen uit de huur-, bouw- en energiesector. Om het plan mogelijk te maken voegt het kabinet 500 miljoen euro toe aan de miljarden die corporaties er zelf in investeren.

De Startmotor moet onderdeel worden van het Klimaatakkoord en is ontstaan aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving. Vastgelegd is dat Aedes, VNG, IVBN, VastgoedBelang, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Netbeheer Nederland, EnergieNL, OnderhoudNL en de warmtebedrijven de ambitie hebben om 100.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken in de jaren 2019 tot en met 2021. Doel ervan is om zo snel mogelijk een stevig begin te maken met de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad.

Het kabinet heeft toegezegd 500 miljoen bij te dragen in de vorm van subsidies en belastingvoordelen. Aedes-voorzitter Marnix Norder: “Met de Startmotor kunnen we versnellen en aanjagen. In korte tijd pakken we een groot aantal huizen aan. Die schaalvergroting zorgt ervoor dat de kosten per huis lager kunnen worden. Het is redelijk dat de overheid in de ontwikkelfase bijdraagt aan de onrendabele kosten: nieuwe technieken zijn pas later rendabel te maken. Andere vastgoedpartijen en huiseigenaren doen daar in de toekomst hun voordeel mee.”

De woonlasten voor huurders worden niet hoger. De huur van gerenoveerde woningen kan eenmalig stijgen, maar dit wordt gecompenseerd door een lagere energierekening. Norder: ‘We vinden niet het wiel uit op kosten van mensen met de laagste inkomens.’ Woningcorporaties stemden op 19 december 2018 tijdens het verenigingscongres van Aedes in met de Startmotor op voorwaarde van de bijdrage van het kabinet. Daarnaast besloten ze betrokken te blijven bij het Klimaatakkoord. In de tussenstand die op 21 december 2018 werd gepresenteerd, is vastgelegd dat betrokken ministeries met Aedes in 2019 een onderzoek doen naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties. Die worden bekeken in relatie tot al hun maatschappelijke opgaven, waaronder verduurzaming.

Marnix Norder: “Pas dan weten we wat er mogelijk is. Als het kabinet sneller wil, moet ze er extra geld voor vrijmaken. Wij wentelen de kosten niet af op onze huurders en nieuwbouw mag er niet onder lijden.”