Klimaatadaptatie met groene daken

Artikel delen

Groene daken bieden zoveel voordelen, dat ze eigenlijk verplicht zouden moeten worden. Voorbeelden zijn een verdubbeling van de levensduur van het dak, 4 – 8% waardestijging van een pand, een tot 4°C koelere binnenruimte in de zomer, 75% energiebesparing op de airco, waterbuffering, meer biodiversiteit en tot 30% minder pijnstillers voor patiënten die op een groenblauw dak uitkijken. Wij richten ons in deze rubriek op de vijf grootste voordelen.

Tekst: ing. Frank de Groot
Bron: Facts and Values Groenblauwe Daken www.greendealgroenedaken.nl/facts-values

1. Vooral mooi en gezond! Zeg nou zelf: zo’n groen dak ziet er toch veel mooier uit dan een saai zwart plat dak? Uit onderzoek blijkt zelfs dat patiënten tot 30% minder pijnstillers te gebruiken in een groenere omgeving. Ze verblijven gemiddeld ook één dag korter in het ziekenhuis bij uitzicht op groen (dak). Een groen dak zorgt verder voor vermindering van de weerkaatsing van geluid met maximaal 3 dB en het zorgt voor geluiddemping naar binnen toe. Met een ‘doorsnee’ sedumdak wordt al maximaal 10 dB demping bereikt. Reductie tot 46 dB is mogelijk met een grondlaag van 200 mm. De beplanting filtert ook nog fijn stof. Dat kan oplopen tot de afvang van 200 gram fijnstof per m2.

 

2. Daar krijg je energie van! De temperatuur in de ruimten onder een groen dak kan op warme dagen maximaal 4 °C lager uitkomen, dan bij een traditioneel dak. Beplanting verdampt namelijk water en ‘onttrekt’ hiervoor warmte aan het dak. Op oudere daken (voor circa 1987) kan dit tot 75% besparing op energie voor een airco schelen. Als verder de helft van de daken groen is, dan blijft de temperatuur in binnenstedelijke gebieden (hittestress) op warme zomerdagen tot 2 °C lager. En zonnepanelen op daken leveren per jaar 6% meer energie op, doordat het op een groen dak minder warm wordt. Zonnepanelen functioneren namelijk optimaal bij een temperatuur van 25 °C. Foto: Erik Steegman, NDA.

 

3. Klimaatadaptief. De bergingscapaciteit van een groen dak is ongeveer gelijk aan een zware bui van 60 tot 150 mm, ofwel 60 tot 150 liter water per m2. Ter vergelijking: normaal valt er per maand ongeveer 60 tot 80 mm regen in Nederland. De planten op het dak verdampen de neerslag ook weer: 45 tot 70% neerslag verdampt. Dit geeft verkoeling binnen en buiten en zorgt dat er minder water van het dak afstroomt. Dat bespaart ook € 5,- per m2 op waterzuivering in 40 jaar. Wanneer alle daken groen zijn in een wijk, is bovendien tot 50% minder riooloverstortvolume nodig. Het aandeel regenwater dat niet verdampt, kan worden opgeslagen voor gebruik op het dak bij droogte, of in de tuin of toiletspoeling. Foto: Polderdak, De Dakdokters.

 

4. Vergroten biodiversiteit. Op een groen dak kan tot 2 kilo groenten en fruit per m2 per jaar worden geteeld. Vlinders, bijen en andere insecten vinden daarnaast met inheemse planten meer voedsel. Deze insecten trekken weer vogels en vleermuizen aan. Door op maat een natuurdak in te richten voor kwetsbare soorten (insecten, vogels en amfibieën) en aan te sluiten bij de ecologische kwaliteiten van het lokaal ecosysteem wordt een bijdrage geleverd aan het regionale ecologische netwerk.

 

5. Dat levert geld op! Een groen dak levert meer punten op bij gebouwlabels, zoals BREEAM, GPR en LEED. Ook leidt een groen dak tot 4 – 8% waardestijging van een pand, vergeleken met een vergelijkbaar pand in de nabije omgeving. Een groen dak gaat verder 40 tot 50 jaar mee, een zwart dak 20 tot 25 jaar. Met name het effect van de UV-straling op de veroudering van de daklaag speelt hier een rol. Tot slot zijn de Life Cycle Costs (LCC) over 50 jaar, 16 tot 26% lager dan bij een traditioneel dak. Foto: Erik Steegman, NDA.