Verbod op asbestdaken van de baan

Artikel delen

Het kabinetsvoorstel om asbestdaken per 2028 te verbieden is van de baan. Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) wijzigde het oorspronkelijke voorstel op het laatste moment nog omdat het al dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Dat is op 4 juni bij een stemming ook gebeurd. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen. VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP stemden daarom tegen.

Foto: Kingspan.

Foto: Kingspan.

Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden astbestdaken per 31 december 2024 verboden worden. Van Veldhoven paste het kabinetsvoorstel dinsdagochtend nog aan vanwege de zorgen in de Eerste Kamer. Zij stelde voor het verbod pas in 2028 in te stellen. Het mocht niet baten. Veel Senatoren vrezen namelijk nog steeds dat het onbetaalbaar en onuitvoerbaar wordt voor mensen om zo snel hun dak te laten vervangen.

Stientje van Veldhoven reageert (Bron: AD): “Helaas heeft de Senaat het verbod, waar tien jaar lang over gesproken is naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad, uiteindelijk niet gesteund. Daarmee is er nu geen duidelijk handelingsperspectief voor het opruimen van deze laatste grote bron aan asbest in ons leefmilieu. Dat betreur ik.”