fbpx

Bouwkosten

Artikel delen

Wat kost een spouwmuur?

Nederland staat bekend als baksteenland. Metselwerk is nu eenmaal een robuust en vrijwel onderhoudsvrij materiaal met een lange levensduur. Ook voor uitbouwen en dergelijke kiezen opdrachtgevers vaak voor metselwerk. We zetten de posten en kosten hiervan op een rij.

Het aanbrengen van isolatie vereist zorgvuldigheid.

Beeldbepalend voor een gemetselde muur is natuurlijk de baksteen, in combinatie met het voegwerk. Gevelstenen zijn er in verschillende prijzen en formaten en variërend van een strakke strengperssteen tot een handvorm. De prijzen van gevelstenen verschillen sterk. In een offerte voor metselwerk zal hiervoor dan ook veelal een stelpost worden opgenomen, als de klant niet al vooraf zijn keuze gemaakt heeft.
Het metselwerk kan eventueel worden uitgevoerd met een trasraam. Van oudsher is dat een waterkerend metselwerk van meestal zes lagen hoog, dat met een klinker en waterkerende mortel wordt uitgevoerd. Tegenwoordig is een trasraam vooral esthetisch en wordt het vaak uitgevoerd met een andere kleur steen of zelfs alleen een andere kleur voeg. Toch kan een echt trasraam nog steeds meehelpen om uitslag op het metselwerk door optrekkend vocht te voorkomen. Dat kan ook door een waterkerende laag in het metselwerk op te nemen.

Het aanbrengen van isolatie vereist zorgvuldigheid.

Vol en zat

Dat metselwerk vol en zat moet worden uitgevoerd, spreekt van zichzelf. Ook het voegwerk verdient aandacht van de vakman om de benodigde kwaliteit te leveren. Naast de standaard platvolle voeg zijn er andere soorten voegen mogelijk. Ook het ‘doorstrijken’ van de metselmortel is een mogelijkheid. In dat geval wordt de metselmortel verdicht en wordt aanvullende voegmortel achterwege gelaten.
Voor het binnenspouwblad zijn er verschillende mogelijkheden in diktes en materialen. Veel gebruikte materialen voor dragende binnenspouwbladen zijn kalkzandsteen en keramische blokken met holle ruimtes, zoals Porotherm. Beide zijn er in verschillende formaten en in te metselen en te verlijmen varianten.

Isolatiewaarde

Een belangrijk onderdeel van de spouwmuur is de thermische isolatie. Het Bouwbesluit schrijft voor nieuwbouw een Rc-waarde voor van minimaal 4,5 m2K/W. Voor verbouwingen is dat niet altijd verplicht, maar waarom zou je het niet doen? Deze Rc-waarde is ook met minerale wol nog prima te realiseren en op de totale kostprijs van een spouwmuur zijn de meerkosten gering. De goede isolatiewaarde betaalt zich terug in de besparing op energie. Ook draagt deze belangrijk bij aan het comfort van de woning. De hogere isolatiewaarde voorkomt namelijk koudestraling vanuit het muurvlak, waardoor het veel behaaglijker aanvoelt. Tevens is een ruimte met deze isolatiewaarde geschikt voor lagetemperatuurverwarming (LTV), zoals vloerverwarming. Misschien is dat op het moment van bouwen niet aan de orde, maar de ruimte is daarmee wel voorbereid op de toekomst. Denk aan het gebruik van warmtepompen.

Een trasraam kan worden uitgevoerd met een andere kleur steen.

Aandachtspunten isolatie

Het aanbrengen van isolatie vereist zorgvuldigheid. Kleine naden tussen de isolatieplaten en ruimtes tussen binnenspouwblad en isolatie zorgen al voor grote energieverliezen. Isolatie moet strak aansluiten op het binnenspouwblad. Dat betekent dat speciebaarden en oneffenheden moeten worden voorkomen. Let daarbij ook op een goede aansluiting op bijvoorbeeld kozijnankers. De isolatieplaten worden strak tegen elkaar geplaatst, zodat er geen open naden zijn. Valspecie moet zo veel mogelijk voorkomen worden en weggehaald worden. Op buitenhoeken zijn hoekstrips nodig om te voorkomen dat de isolatie open gaat staan.

De lengte van de rvs-spouwankers moet afgestemd zijn op de dikte van de isolatie. Het constructief benodigde aantal spouwankers hangt onder meer af van het windgebied en de spouwmaat en bouwhoogte. In de praktijk zijn spouwankers echter ook nodig voor het voldoende bevestigen van de isolatie. In gemetselde stroken van beperkte hoogte, zoals boven een raam, of in een penant zijn in ieder geval twee rijen spouwankers nodig.

Ook met alleen een ander kleur voegwerk ontstaat al het beeld van een trasraam

Calculatie

De calculatie die we uitvoeren, betreft een uitbreiding van een woning, met een vloeroppervlak van 4 x 3 meter en een hoogte van het metselwerk van 3 meter. Daarin is een kozijn geplaatst van 3 x 1,5 meter. De kostprijs is berekend voor de begane grond. Voor een eventuele tweede bouwlaag zijn er uiteraard extra kosten, voor onder meer de steiger en het opperwerk. We kiezen voor een binnenspouwblad van Porotherm en isolatie met glaswol.

Download hier de bouwkostentabel in excel


 

Prijzen volgens Bouwdelen

De prijzen in deze rubriek Bouwkosten komen uit de kostenbegrotingstool Bouwdelen.nl, dat onder meer gebruik maakt van de prijzen van Raab Karcher. De gratis te gebruiken tool is zo ingericht dat deze werkt met voorgeprogrammeerde bouwdelen. Na het ingeven van de maatvoering rekent de tool automatisch arbeid, materiaal, materieel, onderaanneming en stelposten uit. Zo is snel een complete kostenbegroting te maken.
De door Bouwdelen gecalculeerde prijzen zijn gemiddelde inkoopprijzen, gebaseerd op aannemersbedrijven met maximaal vijf werknemers. Prijzen zijn onder meer afhankelijk van te verwerken hoeveelheden en zijn exclusief speciale kortingen en acties. Het basisuurloon is gesteld op 40 euro, exclusief opslagen. Het aantal arbeidsuren is een inschatting en is in de praktijk project- en bedrijfsafhankelijk. Dit wordt mede beïnvloed door moeilijkheidsgraad, locatie, projectgrootte en ervaring.

Meer over bouwkosten: www.bouwdelen.nl of www.bouwtotaal.nl/bouwkosten

BouwTotaal