Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Investeren in duurzame mobiele machines

Ik moet op deze plek toch even een korte verwijzing maken naar de ‘stikstof-discussie’. Mobiele machines in de bouw en landbouw veroorzaakten in 2018 8% van de CO2-uitstoot, 19% van de NOx-uitstoot en 18% van de fijnstofuitstoot (van de totale uitstoot van het wegverkeer in Nederland). Dit heeft niet alleen een klimaateffect, maar levert ook gezondheidsproblemen op. Binnen de autosector rollen de verschillende merken over elkaar als het gaat om het introduceren van elektrische modellen van hun merk. Maar ook voor de bouwsector gaan de ontwikkelingen snel.

Leveranciers geven aan dat verschillende typen elektrische machines in ontwikkeling zijn. Daarbij gaat het zowel om machines waar energie wordt opgeslagen in accu’s als op basis van waterstof. Deze ontwikkeling is zeer interessant en biedt verschillende mogelijkheden voor iemand uit de bouwsector. Het gebruik van elektrische mobiele machines heeft namelijk verschillende voordelen:

  • ze zijn stiller en leveren minder geluidsoverlast op voor zowel werknemers als de omgeving;
  • op de bouwplaats leveren ze geen uitstoot aan CO2 en luchtverontreinigende stoffen op;
  • kosten voor onderhoud zijn vaak lager dan van machines op fossiele brandstoffen; dit kostenvoordeel compenseert de hogere aanschafprijs;
  • met name in stedelijk gebied en stiltegebieden of rondom Natura 2000-gebieden, kan de inzet van elektrische machines een gunningsvoordeel in de aanbesteding opleveren.

De overheid probeert met de MIA/Vamil-regeling oftewel Milieu-investeringsaftrek de investering in milieuvriendelijke technieken fiscaal aantrekkelijker te maken. Bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen zijn te vinden in de Milieulijst. Een deel van de investering (tot 36% in 2019) wordt afgetrokken van de fiscale winst. Voor sommige investeringen kan ook aanspraak worden gemaakt op de Vamil-regeling. Vamil is de regeling ‘willekeurige afschrijving milieu-investeringen’. Binnen de Vamil regeling kan 75% van de investering op een willekeurig moment worden afgeschreven. De overige 25% wordt regulier afgeschreven.
Let op: de machines komen alleen in aanmerking als ze voor werkzaamheden in de open lucht (buiten) worden gebruikt. Zodra je weet of je in aanmerking komt voor de MIA/Vamil, is het van belang dat je binnen drie maanden na het verstrekken van de opdracht een melding bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doet.

Durf je het nog niet helemaal aan om volledig over te stappen op elektrische machines, dan ondersteunt de overheid sinds dit jaar ook investeringen in elektrisch aangedreven machines die van aandrijvingsenergie worden voorzien door middel van een netspanningskabel. Dat geldt ook voor hybride machines, aangedreven door een combinatie van een verbrandingsmotor en één of meerdere elektromotoren. Het fiscale voordeel is hierbij wel lager dan wanneer geïnvesteerd wordt in volledig elektrische machines.

Ben je van plan om te gaan investeren in duurzame mobiele machines en wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken via onderstaand e-mailadres of bel 088-253 3300.

Dr. ing. Jorian Blom
Adviseur Alfa Accountants
jorianblom@alfa.nl

BouwTotaal