Hoe de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uw wereld verandert en Omnicol u daarbij kan helpen

Artikel delen

Per 1 januari 2021 verandert het stelsel van toezicht en kwaliteitsborging in de bouw. De wet heeft gevolgen voor iedereen die in de bouw werkt. Van onderaannemer tot producent. Het is de bedoeling dat de Wkb de bouwkwaliteit een impuls geeft en dat opdrachtgevers makkelijker met bouwfouten terecht kunnen bij de makers van die fouten.

Zodra de wet van kracht is, moet iedere bouwer werken met een extern kwaliteitssysteem.

Omnicol heeft hiervoor een exclusief stappenplan ontwikkeld wat naadloos bij de nieuwe Wkb aansluit, namelijk OMNICOL PROJECTBEGELEIDING.
Van conceptfase tot en met oplevering werkt Omnicol graag met u samen om de beoogde kwaliteit te realiseren en dit, zoals de Wkb vraagt, vast te leggen in dossiers. Het bedrijf deelt graag kennis, ervaring en met haar projectbegeleiding volgt u de beste weg naar het Omnicol-garantiecertificaat.

Het bedrijf ontwikkelde hiervoor een stappenplan om uw project naar het meest optimale eindresultaat te leiden. Na online aanmelding van het project kiest u samen met de Omnicol-adviseur het meest geschikte lijmsysteem met de daarbij behorende producten. De adviseur analyseert vervolgens het project in bredere context en formuleert een uitgebreid projectadvies met alle relevante gegevens en aandachtspunten, inclusief een heldere stap-voor-stap beschrijving van de benodigde producten.
Een digitaal projectdossier bevat alle relevante projectgegevens en bescheiden. Bovendien blijft alle projectinformatie op één plek bijeen en voor u toegankelijk, ook over 10 jaar.

Resultaat? Onbezorgd bouwen!