Peiling: achterblijvende vergunningverlening blijft grote zorg leden Bouwend Nederland en MKB INFRA

Artikel delen

Bouwend Nederland en MKB INFRA vroegen hun leden hoe zij geraakt worden door de coronamaatregelen. Van de 552 bouw- en infrabedrijven (respons: 14,89 procent) die de enquête invulde, gaf ruim een derde aan dat werkzaamheden stilvallen. Dit is voornamelijk te zien bij particulieren, bedrijven, gemeenten en woningbouwcorporaties. Bij grote opdrachtgevers als Rijksvastgoed, Rijkswaterstaat, ProRail, Havenbedrijf, waterschappen en Schiphol gaat het werk ondanks coronamaatregelen grotendeels door. De achterblijvende vergunningverlening blijft een belangrijk punt van zorg.

Bron: Bouwend Nederland

Trage processen, onderbezetting en slechte bereikbaarheid van gemeenten worden genoemd als belangrijkste redenen waarom de vergunningverlening vertraagt en initiatiefplannen niet adequaat worden opgepakt. Ook bij het opleveren van projecten ervaren respondenten vertragingen. Bij een voorschouw en/of oplevering kunnen ambtenaren door thuiswerken niet of later aanwezig zijn. Als de voorschouwen niet plaatsvinden en projecten hierdoor niet opgeleverd worden, kunnen bouwbedrijven geen facturen sturen.

Kwart respondenten ziet afname omzet en orders

Leden maken zich mede door de coronamaatregelen, maar zeker ook door het uitblijven van een oplossing voor het stikstofprobleem grote zorgen over hun omzet en orderportefeuille in 2021 en daarna. 35,6% van de respondenten ziet in maart t/m september 2020 een afname in omzet en orders ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zien.

Bouw blijft slimme keuze

Ondanks dat geven respondenten nog wel aan keihard nieuwe mensen nodig te hebben. Door dit tekort aan vakkrachten in de sector staan maatschappelijke opgaven onder druk, zoals het bereikbaar houden van ons land en het bouwen en verduurzamen van woningen. Ondanks de lastige tijden waar de sector nu in zit, hebben bouwbedrijven ook voor de toekomst nieuw talent nodig. Werken in de bouw is en blijft een slimme keuze. Voor de talenten van nu en de vakmensen van de toekomst.

Bereikbaarheid op pijl houden

“Deze resultaten bevestigen wederom de cruciale rol die voor de sector is weggelegd bij het terugdringen van het woningtekort, het gezond (riolering, waterzuivering) en bereikbaar houden van ons land en het halen van de klimaatdoelen,” benadrukt Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter/directeur van MKB INFRA. “Het is daarom belangrijk dat, ondanks de coronamaatregelen, opdrachtgevers projecten zo veel mogelijk naar voren halen en de pijplijn met opdrachten voor de komende jaren gevuld blijft.”

Bouwend Nederland en MKB INFRA roepen gemeenten op om te zorgen voor goede bereikbaarheid van ambtenaren in deze tijd van langdurig thuiswerken. “Het is daarnaast van onverminderd groot belang dat er meer stikstofruimte voor de bouw- en infrasector wordt gecreëerd,” aldus Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland. “Wij roepen de politiek dan ook op de stikstofwet die binnenkort wordt behandeld aan te nemen en te blijven werken aan aanvullende ruimte in dit dossier. Met name voor grote woningbouw- en infraprojecten. Alleen dan kan de bouw- en infra zijn rol als trekpaard van de economie oppakken en Nederland mee uit de coronacrisis trekken.”

Lees hier (pdf) alle enqueteresultaten