Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Ook in 2021 ondersteuning voor verduurzaming

Steeds meer particulieren en bedrijven verduurzamen hun huis of pand met subsidie. Een zeer toegankelijke subsidieregeling van de overheid om dit te stimuleren was de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze regeling gaf tot vorig jaar een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers of warmtepompen. Vanaf 2021 is er een nieuwe regeling (met dezelfde afkorting) die verder uitgebreid is met onder andere subsidie voor isolatiemaatregelen en grotere zonnepaneleninstallaties.

isoleren van muurDe regeling is beschikbaar voor particulieren en zakelijke gebruikers, evenals voor buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland. Maar ook voor woningcorporaties, zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren en gemeenten, provincies, openbare lichamen als marktpartij of eigenaren of huurders van een roerende of onroerende zaak.
Op grond van de nieuwe ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) wordt, net als onder de oude ISDE, subsidie verstrekt aan met name relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van de exploitatiesubsidie die wordt verstrekt op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++, voorheen SDE+). Net als in 2020 blijven investeringen in warmtepompen en zonneboilers voor subsidie in aanmerking komen.

Zon, wind en isolatie

Vanaf 2021 komen ook investeringen in installaties voor de productie van duurzame energie via zonnepanelen en windturbines voor subsidie in aanmerking. Daarnaast is de vernieuwde ISDE verbreed door de toevoeging van investeringen voor energiebesparende isolatiemaatregelen voor koopwoningen van eigenaar-bewoners. Deze uitbreiding geeft invulling aan de betreffende afspraken uit het Klimaatakkoord. Voor energiebesparende maatregelen werd aan eigenaar-bewoners voorheen subsidie verstrekt onder de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Door de verbreding van de ISDE zullen de betreffende investeringen vanaf 1 januari 2021 niet meer in aanmerking komen voor subsidie vanuit de SEEH, omdat eigenaar-bewoners een dergelijke subsidie in het vervolg onder de ISDE kunnen aanvragen.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt een per specifieke investering vastgesteld bedrag. Aanvragen voor de nieuwe ISDE kunnen in 2021 van 4 januari tot en met 31 december worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Een investering in bijvoorbeeld zonnepanelen kan je nu als ondernemer op verschillende manieren goedkoper maken. Als je grootverbruiker bent (netaansluiting > 3x80A) dan is de SDE++-regeling de enige optie. Als kleinverbruiker (aansluiting t/m 3x80A) is je jaarverbruik van belang. Is deze onder de 50.000 kWh op jaarbasis dan is alleen de Energie-Investeringsaftrek-regeling een optie (mits minimaal voor 15 kWp aan panelen wordt geïnstalleerd). Verbruik je in dezelfde casus (installatie groter dan 15 kWp) meer dan 50.000 kWh dan kan je kiezen tussen de EIA- of de ISDE-regeling.
Een onderneming die 20 kWp aan zonnepanelen installeert met € 20.000,- (excl BTW) aan kosten, kan via de EIA gebruikmaken van een aftrekpost van € 9.100,-. Bij een VpB van 25% komt dat neer op een netto voordeel van € 2.275,-. Binnen de nieuwe ISDE-regeling is de subsidie € 125,- per kWP. Met het systeem van 20 kWP kom je dan uit op een subsidie van € 2.500,-. Een aanvraag binnen de ISDE-regeling is daarmee financieel interessanter dan een melding binnen de EIA-regeling.
Het moment van aanvragen is heel belangrijk. Als ondernemer moet je binnen de ISDE-regeling eerst een aanvraag doen voordat je over mag gaan tot een investeringsverplichting. Het naderhand nog aanvragen van subsidie is dus niet mogelijk.
Heeft u zelf plannen om te gaan investeren in energiezuinige technieken of duurzame energie en wilt u deze toetsen op het gebied van subsidies? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300.

Dr. ing. Jorian Blom
Adviseur, Alfa Accountants
jorianblom@alfa.nl

BouwTotaal