Versnelde invoering rookcompartimentering

Artikel delen

Brand doodt in minuten, rook in seconden! Rookvergiftiging is de oorzaak van de meeste doden bij een brand. De eigenschap om als een giftig gordijn te blijven hangen zorgt ervoor dat mensen (nood)uitgangen niet kunnen vinden. En zelfs na redding overlijden veel mensen op weg naar het ziekenhuis.

tekening

Precies daarom voert men een deel van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) al medio dit jaar in.
In dit deel zijn de eisen aangescherpt voor bescherming tegen rook bij nieuwbouw. Voor zowel koude (Sa) als warme (S200) rook moeten gevelopeningen voldoen aan ‘echte’ rookwerendheid.

Een functionele afdichting in zowel rook als brand kan alleen worden gemaakt met een combinatie van producten die goed op elkaar aansluiten. Een deur kan nog zo veilig zijn, als de doorvoer boven het systeemplafond dit niet is ontstaat er alsnog een probleem. Het ontwerpen van een veilig gebouw is een complex samenspel van materialen.

“Bij Alprokon zijn we al specialist in brandwerende afdichtingen voor enkele en dubbele deuren. Deze zijn uitvoerig getest en voldoen aan de gestelde eisen van 30 of 60 minuten brandwerendheid conform NEN-EN 1634-1. Hier komt een nieuwe dimensie ‘rookwerendheid’ bij. Ook deze toepassing is getest tot een deurhoogte van 3.00 meter en daarmee zijn we klaar voor de toekomstige eis conform NEN-EN 1634-3!”

De adviseurs van Alprokon helpen u graag met de juiste invulling van het brand- en rookveiligheid vraagstuk. Alprokon bouwt veiligheid.

Alprokon Aluminium
www.alprokon.com