Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Box 3 vermogen: maakt u ook bezwaar?

Veel ondernemers sparen voor hun oude dag. Onze overheid heeft ervoor gekozen om voor iedereen die vermogen heeft (boven de vrijstelling) dat vermogen te belasten. U betaalt in dat geval belasting over uw inkomen uit uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden en uw heffingsvrij vermogen. U gaat daarbij uit van de situatie op 1 januari van het jaar waarover aangifte wordt gedaan. De belasting wordt echter niet geheven over de werkelijke opbrengst maar over een fictief rendement over de waarde van de grondslag sparen en beleggen.

Laten we ter verduidelijking als voorbeeld nemen het jaar 2021. In 2021 zijn er drie schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement betaalt u dan 31% inkomstenbelasting.

De overheid, lees belastingdienst, gaat ervan uit dat u meer rendement op uw vermogen behaalt naarmate u meer vermogen hebt. Ook gaat de overheid ervan uit dat u bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart. Daarbij worden dan twee rendementsklassen onderscheiden. Bij iedere volgende schijf gebruikt de belastingdienst daarom een hoger percentage om het fictief rendement over uw vermogen te berekenen. In Tabel 1 ziet u hoe de schijven zijn opgebouwd.

tabel

Berekening

Hoe berekent de belastingdienst het rendement over uw vermogen?

  • In schijf 1 berekent de belastingdienst over 67% van uw vermogen een rendement van 0,03%, en over de overige 33% berekent de belastingdienst een rendement van 5,69%.
  • In schijf 2 berekent de belastingdienst over 21% van uw vermogen een rendement van 0,03%, en over 79% van uw vermogen een rendement van 5,69%.
  • Valt een deel van uw vermogen in schijf 3 dan berekent de belastingdienst over dat volledige deel een rendement van 5,69%.

In de tabel ziet u ook een gemiddeld rendement per schijf staan. Met behulp van dit percentage berekent u eenvoudig uw voordeel uit sparen en beleggen. Om afrondingsverschillen zo klein mogelijk te maken, staan er 3 cijfers achter de komma. De percentages voor de verdeling worden ieder jaar opnieuw berekend en zijn gebaseerd op een gemiddeld landelijk rendement.

In de tabel ziet u dat de belastingdienst ervan uitgaat dat u een bepaald deel van uw vermogen spaart, en een deel belegt. In schijf 1 (tot € 50.000,-) ziet die verdeling er bijvoorbeeld als volgt uit: 67% van het vermogen wordt gebruikt om te sparen en met de overige 33% wordt belegd.

Over het berekende rendement betaalt u vanaf 2021 31% inkomstenbelasting. Tot 2021 is dat 30%. Hebt u een fiscale partner dan mag u uw gezamenlijke vermogen verdelen op de manier die voor u beiden het voordeligst is.

Voorbeeld van de belastingdienst

U bent alleenstaand en hebt € 150.000,- spaargeld. U hebt geen schulden. Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 150.000 – € 50.000 heffingsvrij vermogen = € 100.000,-. De belastingdienst berekent uw voordeel aan de hand van de schijven in box 3.

Volgens de Tabel berekening (zie Tabel 2) voordeel uit vermogen over 2021, valt:

  • € 50.000,- in de 1e schijf, en
  • € 50.000,- in de 2e schijf.

Uw voordeel in box 3 is in totaal € 3.198,-. U betaalt over dit voordeel 31% belasting = € 991,-.

tabel

Wat is er nu aan de hand?

geldDit systeem wordt door veel mensen als zeer onrechtvaardig beschouwd. Tegen het berekenen van een fictief rendement op vermogen zijn dan ook veel bezwaren gemaakt. Tegenstanders van dit systeem vinden bijvoorbeeld dat er belasting zou moeten worden geheven over het werkelijke rendement van het vermogen. Op 4 februari 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën collectieve uitspraak op bezwaar gedaan tegen alle bezwaarschriften met betrekking tot de box 3-heffing over de jaren 2017, 2018, 2019 én 2020, die tot dat moment bij de Belastingdienst waren ingediend.

Het bezwaar is toegekend. Deze uitspraak heeft zoveel stof doen opwaaien dat we iedereen die wordt aangeslagen voor Box 3 vermogen adviseren om te (laten) onderzoeken hoe het werkelijke rendement zich verhoudt tot het fictieve rendement, om dan eventueel op basis van de uitkomst bezwaar aan te (laten) tekenen. Uw adviseur kan u helpen bij uw bezwaar.

Kubus Administratieve Dienstverlening en Accountancy
John A.W.J.M. Brands MBA
Directeur Kubus Onderneming Support
john.brands@kubus.nl
www.kubus.nl

 

BouwTotaal