Prefab bouwen is meer dan producten combineren

Artikel delen

Prefab bouwen is meer dan het combineren van prefab producten. De voordelen van prefab bouwen worden maximaal benut met een andere organisatie van het bouwproces. De afdeling Prefab van Raab Karcher wil aannemers helpen om dat bouwproces zo optimaal mogelijk in te richten.

Prefab bouwen

Prefab bouwen is de toekomst. Het is een oplossing voor vele uitdagingen in de bouw, zoals het tekort aan personeel, de borging van kwaliteit, de snelheid van bouwen en het beperken van afval en faalkosten. Wie prefab bouwt kan zijn bouwproces efficiënter inrichten en dus sneller opleveren en factureren, maar kan ook besparen op bijvoorbeeld bouwplaatskosten. De eventuele meerkosten van een prefab bouwdeel op zich zijn daarmee snel terug te verdienen. “Dat is de discussie die we regelmatig voeren met aannemers. Die zien dan kosten staan die in hun traditionele bouwproces niet zichtbaar zijn, maar die er wel degelijk zijn. Je moet verder kijken dan de kale vierkantemeterprijs”, zegt Michel Kolk, Manager Prefab bij Raab Karcher.

Andere aanpak

Dak plaatsingPrefab bouwen vraagt om een andere aanpak dan het traditionele bouwproces. “Het traditionele proces is gericht op het product of bouwdeel dat je het eerste nodig hebt. Bij prefab werk je meer zoals de constructeur: je begint bij het dak omdat dit invloed heeft op alles wat er onder zit. Het is een integrale aanpak, waarbij je kijkt naar het hele bouwproces. We gaan samen met een aannemer aan tafel om te kijken wat hij al prefab doet en hoe we dat kunnen optimaliseren.”

Kennis en advies

Belangrijk daarbij is dat Raab Karcher zelf geen producten maakt, maar fungeert als kwalitatieve partner tussen aannemer en leveranciers / fabrikanten. Raab Karcher kan daarbij kennis en advies van vaste partners inbrengen omdat het niet gebonden is aan één leverancier. Vanuit die kennis wil het bedrijf dan ook graag zo vroeg mogelijk meedenken. “We willen meedenken over optimalisering en standaardisering. Dat betekent niet dat alles hetzelfde moet worden, maar soms kun je met kleine aanpassingen veel optimaler bouwen. Liefst zitten we daarom al bij de architect aan tafel, zodat die daar in zijn ontwerp rekening mee kan houden. Nu gebeurt het nog wel dat een aannemer in het bouwproces aangeeft dat een ontwerp op een bepaald onderdeel niet haalbaar is. Dan moet je andere oplossingen zoeken en alle tekeningen over gaan maken. Dat kun je voorkomen door vroegtijdig te kijken naar de mogelijkheden.”

Kolk merkt dat de overgang naar prefab bouwen voor aannemers echt een stap is. “We willen hen meenemen in deze transitie. Daken en vloeren zijn prefab producten en bouwdelen die ze al gewend zijn om te gebruiken, maar echt prefab bouwen gaat verder. Daarom gaan we samen kijken naar wat de aannemer al doet en naar wat je meer kunt doen om productiever te bouwen met hetzelfde aantal mensen.”

Communicatieplatform

Raab Karcher faciliteert dat hele proces ook met een digitaal communicatieplatform, ondersteund door Trimble Connect. In die samenwerkingstool zijn alle data van het bouwproject te vinden. Iedereen werkt dus altijd met dezelfde versie van tekeningen en data. Ook rekenwerk van bijvoorbeeld de constructie is op het platform te vinden, evenals alle gegevens van de installaties. “Tekeningen en data worden dus niet meer per mail aan elkaar doorgestuurd, maar staan centraal opgeslagen op het platform.” Dat zou natuurlijk ook kunnen met een BIM-model, maar de praktijk leert dat lokale/regionale aannemers maar ook architecten daar veelal (nog) niet mee werken. “Een optimaal BIM-proces krijg je alleen als je vanaf het eerste ontwerp daarin werkt. Ons communicatieplatform is daar een goed alternatief voor.”

Ruwbouw

Kwaliteitsborging

Op dat platform zijn ook data te plaatsen rondom bouwdelen, bijvoorbeeld de gegevens van de leveranciers die nodig zijn voor het aantonen van geleverde kwaliteit volgens de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. “Het zijn de fabrikanten die deze gegevens aanleveren, maar wij verzamelen ze centraal zodat er een compleet overzicht is voor de kwaliteitsborger.”

Ook interessant voor de aannemers is de mogelijke combinatie die de afdeling Prefab kan leggen met de afdelingen LeanWorks (bouwlogistiek) en GreenWorks (duurzame bouwmaterialen) en UCASA (tegels en sanitair). Daarmee is het moderne bouwproces volledig afgedekt.

Casco op beurs

Op de beurs Prefab Bouwen die van 11 tot 13 oktober in de Brabanthallen plaats vindt, zal Raab Karcher ook de voordelen van prefab bouwen laten zien. Ook hier staat het complete bouwproject en – proces centraal, in plaats van de diverse losse producten en bouwdelen. Raab Karcher zet daarvoor een complete woning neer, waarin alle mogelijke prefab onderdelen zichtbaar zijn, maar die vooral een totaal vormt. De prefab onderdelen waar Raab Karcher het casco uit opbouwt zijn onder meer prefab kelders en funderingen, systeemvloeren, kalkzandsteenwanden, keramische wanden, houtskeletbouwwanden, verdiepingshoge panelen, systeemdaken en schoorstenen.

Raab Karcher
www.raabkarcher.nl
Standnummer 1.B028