In de spotlight

Producten
Artikel delen

Brandveilig bouwen met gepatenteerde gevelisolatie

Naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower is er veel meer aandacht voor de brandveiligheid van een gevel. Toch is er nog steeds veel onduidelijkheid in de markt en weinig transparantie over de prestaties van gevelsystemen. Wat zijn nu precies de eisen en hoe weet je of een bepaalde constructie hieraan voldoet?

Bouwer bezig

Een belangrijk aspect van de brandveiligheidseisen is de vereiste brandwerendheid tussen twee brandcompartimenten. De eis wordt uitgedrukt in de minimale tijd in minuten die een brand nodig heeft om zich naar een ander brandcompartiment te verplaatsen. Deze uitbreiding kan via branddoorslag en/of brandoverslag plaatsvinden. Met het treffen van de juiste voorzieningen kan een gevel aan de eisen voldoen.

(Euro)brandklasse

Een andere belangrijke eis vanuit het Bouwbesluit is de (Euro)brandklasse. De brandklasse van een gevel is gerelateerd aan hoe snel deze vlam vat en hoe snel brand zich verder ontwikkelt. Bij het bepalen van de brandklasse van een gevelconstructie moet de hele opbouw in de eindtoepassing (end-use) worden beschouwd. Dus de gevelbekleding, draagstructuur en het isolatiemateriaal.

Bij de combinatie van meerdere materialen, die elk afzonderlijk aan bijvoorbeeld brandklasse B of A voldoen, kan het zijn, dat de samengestelde constructie niet aan brandklasse B voldoet. De reden hiervan is dat het brandgedrag van de afzonderlijke materialen elkaar negatief kan beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat ook materialen met brandklasse B of A getest zijn in de toepassing.

Adviesblad door brandveiligheidsexperts

In samenwerking met brandveiligheidsexperts van Nieman heeft IsoBouw een overzichtelijk adviesblad samengesteld met betrekking tot de brandveiligheidseisen van (geventileerde) gevels. Het adviesblad bevat heldere stroomschema’s voor het bepalen van de wettelijk vereiste brandklasse van een gevel. Voor woningen en overige gebouwen kan zo snel bepaald worden of de gevel aan brandklasse B, C of D moet voldoen.

Het adviesblad bevat naast de stroomschema’s tevens een beknopte uitleg van de wetgeving rondom de relevante brandveiligheidsthema’s. Er wordt uitgelegd hoe je aan het Bouwbesluit en aan de naderende Wet Kwaliteitsborging kunt voldoen.

Brandveilig isoleren met SlimFort

IsoBouw heeft haar gepatenteerde gevelisolatiesysteem SlimFort in combinatie met de meest gebruikte gevelbekledingen laten testen door Efectis. In het adviesblad zijn diverse geteste opbouwen opgenomen inclusief de behaalde prestatie. Samen met de door Nieman uitgewerkte principedetails om aan de brandwerendheidseisen te voldoen heeft u dus de zekerheid dat de gevels in uw project aantoonbaar voldoen aan de geldende brandveiligheidseisen.

IsoBouw
www.isobouw.nl

BouwTotaal