Het belang van VCA voor werknemers

Artikel delen

In een groot deel van de sectoren is het verplicht om een VCA-certificaat te halen. Dit certificaat toont namelijk aan dat medewerkers over de juiste kennis beschikken die nodig is om de werkzaamheden op een correcte en veilige manier te kunnen uitvoeren. VCA, wat staat voor ‘Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, is hoewel het niet in alle gevallen verplicht is, als werkgever wel verstandig je medewerkers te laten halen. Mocht je hier als werkgever nog niet volledig van overtuigd zijn, dan zijn er 3 goede redenen te bedenken om aan te geven wat de noodzaak is van dit certificaat.

Wat is de meerwaarde van een VCA-diploma?

Ruim 15.000 bedrijven hecht waarde aan het feit of hun werknemers in het bezit zijn van een VCA-diploma. Omdat voor veel werkgevers steeds vaker een belangrijke norm is geworden, is het essentieel om ervoor te zorgen dat je als werknemer ook in het bezit bent van een VCA-diploma. Als werkgever is het daarom belangrijk ervoor te zorgen dat je werknemers de mogelijkheid krijgen dit diploma te kunnen halen. Niet alleen hebben werknemers hier voordeel van, maar ook voor de werkgever is het van belang. Zo kan het door een aannemer verplicht worden gesteld wanneer je de bouwplaats wilt betreden of wanneer je als onderaannemer wordt aangesteld om een huis te bouwen die door een hypotheek wordt gefinancierd, kan het als verplichting worden gesteld om aan het werk te mogen.

Je voldoet als werkgever aan je verplichting

Hoewel het niet bij wet verplicht is dat je medewerkers moeten beschikken over een VCA-certificaat, is het toch aan te raden dit binnen je bedrijf te faciliteren. Bij wet is namelijk wel verplicht dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor medewerkers die capabel genoeg zijn om bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Mede dit zorgt ervoor dat een VCA als verplichting gezien wordt. Om ervoor te zorgen dat je als werkgever kunt aantonen dat je medewerkers voldoen aan deze verplicht en dus capabel genoeg zijn om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het behalen van een VCA-certificering hiervoor bij uitstek geschikt. Mocht er dan onverhoopt toch inspectie op de bouwplaats zijn, dan kan er door het VCA worden aangetoond dat je medewerkers in staat zijn de werkzaamheden correct en veilig uit te kunnen voeren.

Een goede investering voor de toekomst

Als werkgever heb je een morele verplichting om je werknemers de kans te bieden hun VCA-diploma te laten halen. Hoewel het misschien een flinke investering is, levert de werkgever dit op lange termijn veel meer op. Er zijn namelijk steeds meer bedrijven die het in het bezit hebben van een VCA-diploma als verplichting stellen om voor ze aan het werk te mogen. Op het moment dat je niet over de juiste certificeringen beschikt, loop je het risico dat de opdracht aan een andere aannemer wordt gegund. Dit kost je op lange termijn natuurlijk veel meer geld, dan de investering die het je kost om je werknemers te faciliteren in het behalen van dit diploma. Daarbij zorgt het ook voor een blijk van waardering richting je werknemers. Uiteraard zal ze dit niet direct helpen bij het kunnen opnemen van een hogere hypotheek en zal het bedrag bij de maximale hypotheek berekenen er gelijk door blijven, maar laat je als werkgever wel zien dat je er voor je personeel bent en waarde hecht aan hun veiligheidheid en kennisniveau.