De kloof overbruggen tussen moderne bouwmethoden en de circulaire economie

Artikel delen

Home.Earth is in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en de Technische Universiteit van Denemarken een uitgebreid project gestart om een snellere acceptatie van nieuwe bouwtechnologie in de Europese vastgoedsector mogelijk te maken. Het doel is om nieuwe bouwsystemen te promoten die bijdragen aan een duurzame en circulaire economie. Het project, met de werktitel “Bridge the Gap”, is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Aase og Ejnar Danielsens Fond uit Denemarken.

Foto’s: Home.Earth, 2022

Nu is het tijd om te handelen

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot en wereldwijd is de bouw verantwoordelijk voor het gebruik van 40% van alle geproduceerde materialen. Sloop van oude gebouwen genereert ongeveer 35% van het afval wereldwijd. Het verlagen van de hoeveelheid CO2, het elimineren van bouwafval en het hoogwaardig herbruikbaar maken van materialen en bouwcomponenten zal een vergaand positief effect hebben op het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.

moderne constructie methoden
Om de overgang naar een groener gebouwde omgeving te versnellen, heeft Home.Earth het initiatief genomen om de kloof te overbruggen tussen nieuwe en opkomende bouwtechnologieën die gebruik maken van een hoog niveau van prefabricage en de bestaande praktijk van bouwen. Carel van Houte, mede-oprichter van Home.Earth, zegt hierover:

“Het ontbreekt de vastgoedsector aan innovatie, hoewel er de afgelopen decennia verschillende nieuwe bouwmethoden beschikbaar zijn gekomen. De milieu-uitdagingen waarmee we vandaag worden geconfronteerd, vereisen dat we handelen, aangezien traditionele bouwmethoden niet de nodige verbeteringen bieden om het tij snel te keren. Henry Ford zei het al: “als je blijft doen wat je altijd deed, blijf je krijgen wat je altijd kreeg.”

De partners zijn van mening dat het resultaat van het project van 18 maanden de overgang zal versnellen van hoe we nieuwe gebouwen ontwerpen en bouwen, in het streven naar een duurzamere gebouwde omgeving. Van Houte vervolgt:

“Het vinden van de juiste bouwsystemen is moeilijk vanwege de versnippering van de industrie en het vergelijken ervan is een uitdaging op zich vanwege het ontbreken van objectieve criteria. Daarnaast bestaan nieuwe bouwsystemen veelal uit geprefabriceerde elementen die ook een ander ontwerp- en bouwproces vergen. De volledige impact van het veranderen van deze processen wordt vaak onderschat, wat leidt tot onnodige fouten en extra kosten. Dit zijn de hindernissen die we met dit project willen overwinnen”

Een laagdrempelig overzicht van beschikbare bouwsystemen

Het project zal de beste en meest duurzame bouwsystemen op de Europese markt samenbrengen en gemakkelijk beschikbaar maken voor de hele vastgoedsector. Dit zal worden gerealiseerd via een vrij toegankelijke openbare website waar gebruikers op één plek eenvoudig de meest geschikte systemen voor hun projecten kunnen vinden en vergelijken. Christian Thuesen van DTU en Daniel Hall van TuD leggen uit:

“We zullen gebruikers niet alleen in staat stellen om eenvoudig nieuwe bouwtechnologieën te zoeken, vergelijken en selecteren, maar daarbij ook uitleggen wat de impact is van elke technologie op het huidige ontwerp- en bouwproces. Als we willen dat marktpartijen succesvol zijn in duurzaam en circulair bouwen, moeten we hen ook helpen door duidelijke richtlijnen te geven hoe ze hun processen kunnen transformeren om dit te realiseren.”

Elk geselecteerd bouwsysteem zal vergezeld gaan van een richtlijn over hoe het geselecteerde product moet worden geïmplementeerd tijdens het ontwerp en de realisatie van nieuwe gebouwen en hoe dit de organisatie van het project of het werk van de betrokken partijen zal beïnvloeden. Met deze educatieve inhoud kunnen gebruikers de operationele hindernissen overwinnen die het gebruik van innovatieve technologieën gewoonlijk in de weg staan.

modulaire constructie

Ondersteund door een royale subsidie

Aase og Ejnar Danielsens Fond heeft het project ondersteund met een subsidie van € 668,000. Over de beslissing om het project te steunen, zegt voorzitter van de raad, Karsten Kristoffersen:

“Het project zal de bouwsector in de goede richting helpen en het project past daarom heel goed bij het doel van onze stichting om de bouwnormen te verhogen. Het project sluit aan bij een belangrijke trend om de sector te inspireren om te innoveren en op nieuwe manieren te denken. Bovendien heeft onze stichting het subsidiebesluit gebaseerd op het feit dat de resultaten van het project beschikbaar zullen worden gesteld op een openbaar toegankelijk platform dat de samenleving als geheel ten goede komt.”

Samenwerking met de branche

Het is de duidelijke doelstelling van de initiatiefnemers om samen te werken met de bouwwereld en andere belanghebbenden in de vastgoedsector. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om contact op te nemen en ontvangen in maart een uitnodiging voor een webinar over het project. Contact: bridgethegap@home.earth.