Duurzaamheid in de bouw: waar moet je aan denken?

Artikel delen

Er is tegenwoordig veel te doen over duurzaamheid. De overheid streeft naar een duurzaam Nederland. Voordat we dit kunnen bereiken, moet er echter nog wel heel veel veranderd worden. Lang werd verduurzaming slechts door een beperkte groep mensen belangrijk gevonden. We leefden in een zogenaamde consumptiemaatschappij en welk effect de aankopen op het milieu hadden? Daar stonden we meestal niet bij stil. Inmiddels is dat wel anders. Nederland is wakker geworden. Consumenten vinden duurzaamheid steeds belangrijker. Dit betekent ook dat bedrijven hier beter op in moeten spelen. Met name duurzaam bouwen en verbouwen is de afgelopen jaren erg belangrijk geworden. Maar wat verstaan we precies onder duurzaamheid in de bouw? En hoe kan jij hier als aannemer op in spelen? 

Informeren over verbeterde isolatiemogelijkheden

duurzaamheidConsumenten hebben nog veel te winnen op het gebied van energiebesparing. Nu de energieprijzen erg hoog liggen, is de vraag hiernaar dan ook erg groot. Bouwbedrijven doen er dan ook goed aan om te informeren over verbeterde isolatiemogelijkheden.

Plaats je bijvoorbeeld kunststof kozijnen op maat? Leg dan ook uit in hoeverre dit kan helpen bij het besparen van energie. Bijvoorbeeld door deze te plaatsen in combinatie met isolatieglas. Op die manier zullen de ramen in huis extra geïsoleerd worden, is er minder sprake van tocht en zal het wooncomfort stijgen.

Het isoleren van de woning is ook van toepassing wanneer er van duurzame energiebronnen gebruik wordt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp of zonnepanelen. Consumenten behalen meer rendement als ze daarnaast ook investeren in de isolatie van hun woning. Het verder isoleren van de woning is ook iets wat tegelijkertijd met andere klussen kan worden uitgevoerd. Duurzaamheid is een noodzakelijk en cruciaal thema wat echt speelt in de samenleving en waar over gesproken mag worden.

Hergebruik van grondstoffen en materialen

Het hergebruik van grondstoffen en materialen speelt een steeds belangrijkere rol binnen de bouw. Het is daarom belangrijk om naar jouw huidige materiaalgebruik te kijken. Het is niet alleen van belang dat deze materialen zo min mogelijk een belasting vormen voor het milieu, maar ook dat deze in de toekomst opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat zij volledig hergebruikt kunnen worden indien het gebouw opnieuw verbouwd gaat worden. Hierdoor ontstaan er minder afvalstromen.

Anders omgaan met bestaande kosten

Voorheen werd tijdens het verbouwen vooral rekening gehouden met de bestaande kosten. Het laag houden van de bouwkosten. Dit maakte het voor consumenten aantrekkelijker om voor een specifiek bouwbedrijf te kiezen. Inmiddels zien we een duidelijke verschuiving in denken. Consumenten zijn namelijk sneller bereid om meer te investeren in een bouwproject als dit betekent dat ze op de lange termijn juist minder geld kwijt zullen zijn. Daardoor is het voor bouwbedrijven sneller mogelijk om voor duurzame en ietwat duurdere materialen en/of bouwtechnieken te kiezen. Zeker als dit zal leiden tot lagere kosten gedurende de totale levensduur van het gebouw.