Sterk aanbevolen verzekeringen voor ondernemers in de bouw

Artikel delen

Een ongeluk zit in een klein hoekje; fouten maken is menselijk. Twee clichés die van toepassing zijn op de werkzaamheden die binnen de bouwsector worden uitgevoerd. Om de potentieel grote gevolgen van fouten en daaruit voortkomende ongelukken te beperken, is het voor ondernemers in deze sector van groot belang om zich goed te verzekeren. Er zijn verschillende soorten verzekeringen die voor deze partijen relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan een CAR verzekering, waarbij CAR de afkorting is van Construction Allrisk. Er zijn meer verzekeringen interessant. In dit artikel zetten we de belangrijkste voorbeelden daarvan op een rijtje. Welke verzekeringen sloot jij al af voor je onderneming? 

verzekering

CAR verzekering voor partijen in de bouwsector

Een verkeerde uitvoering van werkzaamheden kan leiden tot schade aan constructies. Dat geldt ook voor een storm, een brand of bijvoorbeeld diefstal. Om de ontstane schade niet zelf te hoeven vergoeden, is het afsluiten van een zakelijke CAR verzekering wenselijk. Een uitvoeringsfout van een collega hoeft zo geen grote impact te hebben op de stabiliteit van de organisatie als geheel. Hetzelfde geldt voor vandalisme op de bouwplaats.

De CAR verzekering wijkt af van een reguliere gebouwverzekering op het punt, dat deze verzekering ook schade dekt door uitvoeringsfouten. Een gebouwverzekering doet dat vaak niet. Andersom biedt een aansprakelijkheidsverzekering geen of slechts een beperkte dekking bij schade als gevolg van een brand, diefstal of bijvoorbeeld storm.

BAV verzekering voor zzp’ers op de bouwplaats

Naast een CAR verzekering voor ondernemers in de bouw, is ook een BAV verzekering zzp interessant. BAV staat hierbij voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een beroepsfout kan leiden tot hoge claims, als er schade voortkomt uit zo’n fout. De financiële gevolgen van een claim zijn niet altijd te overzien, wat de stabiliteit van organisaties in gevaar kan brengen. Specifiek voor een zzp’er geldt daarbij dat je privé aansprakelijk bent voor zo’n beroepsfout en de daaruit volgende claim. Bescherm jezelf hiertegen met een BAV verzekering, speciaal voor zzp’ers.

Een voorbeeld van een beroepsfout is een misrekening bij het bepalen van de draagkracht van constructies. Wordt een dergelijke fout niet tijdig opgemerkt? In dat geval kan dit invloed hebben op de bruikbaarheid van een constructie. Mogelijk moet deze op een later moment nog worden aangepast, of blijkt deze na realisatie helemaal niet bruikbaar te zijn.

Verschil met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Let goed op het verschil tussen een BAV verzekering en een AVB verzekering, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dat tweede type verzekering dekt de schade aan andere personen, gebouwen of bijvoorbeeld spullen. Deze schade kan voortkomen uit een fout die men bij de uitvoering van werkzaamheden maakt.

Verzekering voor je bedrijfswagens

Op de bouwplaats is het risico op schade aan je bedrijfswagen relatief groot. Een goede dekking voor je zakelijke auto is om die reden onmisbaar. Kies voor een zakelijke autoverzekering, waarvan de dekking past bij het gebruik van het voertuig. Een WA-verzekering kan volstaan, wanneer je de auto voornamelijk gebruikt om naar een opdrachtgever te rijden voor overleg. Gebruik je de auto ook op de bouwplaats zelf? In dat geval is een zakelijke autoverzekering met beperkt casco of zelfs een allrisk autoverzekering wenselijk.

Dekking van bezittingen in de je bedrijfswagen

Kijk niet alleen naar de zakelijke autoverzekering voor de auto zelf. Let ook op de dekking voor de spullen die je dagelijks met je meeneemt. Gereedschap is vaak duur en daardoor geliefd bij inbrekers. Jaarlijks worden tientallen tot honderden bedrijfswagen opengebroken, om het gereedschap hieruit mee te kunnen nemen. Voorkom dat het grote financiële gevolgen heeft voor jouw organisatie, door hier de juiste dekking bij af te sluiten. Let op de maximale waarde van de gestolen spullen die vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij.