HERTALAN® EPDM is Cradle-to-Cradle® certified

Artikel delen

De bouwsector wordt overspoeld met claims van producenten dat hun producten milieuvriendelijk of circulair zijn. Maar wat is nu de definitie van het begrip circulair? Wanneer blijf je binnen de huidige kringloop van je product, om een lineaire aanpak te voorkomen? Om de circulaire intenties nog meer kracht bij te zetten heeft Carlisle Construction Materials BV (CCM) onlangs het Cradle-to-Cradle® certificaat voor haar HERTALAN® EPDM ontvangen.

EPDM dakbedekking

Dankzij onder meer een ingenieus mechanisch bevestigingssysteem en het feit dat EPDM goed te recyclen is, kan CCM garanderen dat de dakbedekking na een lange technische levensduur als nieuwe grondstof weer in toekomstige HERTALAN® EPDM dakbedekking terechtkomt. “Duurzaamheidscertificeringen worden overwegend afgegeven op basis van een levenscyclusanalyse (LCA). Vaak is er dan sprake van Cradle to Gate (t/m productie) of Cradle to Grave (storten/verbranden) in plaats van Cradle to Cradle (hergebruik)”, zegt Benno Nijenhuis, Head of Marketing CCM. “Belemmerend is hier enigszins dat we nu niet weten welke eisen er over pakweg twintig tot dertig jaar gelden voor producten of bouwdelen. In EN normeringen wordt Re-Use als ultimum gevoerd aangaande deze circulaire gedachte. Maar wat heb je bij voorbeeld aan een deur met een hoogte van 2,10 meter, terwijl de eis voor nieuwbouw nu al 2,30 meter is? Of dubbel geïsoleerd glas in gebouwen, terwijl inmiddels triple of meer de norm is.”

“We moeten dus op zoek gaan naar de combinatie, een toekomstige visie gebaseerd op hedendaagse technieken. Haal daarom de toekomst naar het heden en zorg dat je product ook aan het eind van de levensduur van een gebouw nog herbruikbaar is als grondstof. Dat is pas de echte Cradle to Cradle gedachte!”

Wat is Cradle-to-Cradle®?

Benno Nijenhuis

Benno Nijenhuis, Head of Marketing CCM: “Het blijft vreemd dat we naar een circulaire economie willen, maar de huidige datasets grotendeels lineair zijn ingericht.”

Het idee achter C-to-C is dat alle materialen die gebruikt worden voor een product, na hun leven in dat product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product, zonder kwaliteitsverlies of milieuschade. Benno: “Cradle-to-Cradle® is een filosofie over duurzaam ontwerpen en produceren, die gebaseerd is op het principe van een circulaire economie. Maar het blijft vreemd dat we naar deze circulaire economie willen, maar de huidige datasets grotendeels lineair zijn ingericht.”

“Als Carlisle Construction Materials BV hebben wij hier de laatste jaren stappen gezet en met o.a. de ondersteuning van (fiscale) regelingen van de Rijksoverheid een interessant en succesvol concept gelanceerd. Deze heeft mede de basis gevormd voor het halen van dit prestigieuze Cradle-Cradle® certificaat.”

Circulaire EPDM dakbedekking

Terug naar HERTALAN® EPDM. De kracht van dit systeem is onder meer de inductietechniek waarmee de geprefabriceerde EPDM membranen mechanisch worden bevestigd. Hierbij wordt het EPDM-membraan aan de onderzijde verbonden met reeds aangebrachte (speciale) drukverdeelplaten. Inductie zorgt vervolgens voor ‘verwarming’ van de metalen drukverdeelplaten waardoor de coating plastisch wordt. De EPDM hecht zich eraan en na afkoeling (met koelmagneten) stolt de coating en is de verbinding tot stand gebracht. Ditzelfde procedé kan aan het eind van de technische levensduur weer ingezet worden om de dakbedekking te ontkoppelen en eenvoudig te demonteren. Een volledig losmaakbaar systeem, met terugneemgarantie zodat Carlisle BV toekomstig een deel van haar grondstoffen ‘veilig’ kan stellen.

Carlisle Construction Materials BV
www.ccm-europe.com