Circulair bouwen: betekenis en voorbeelden

Artikel delen

Circulair bouwen betekent dat je op een milieuvriendelijke manier bouwt. Eigenlijk komt hierbij alles wat je gebruikt in de (tuin)bouw, zoals grondstoffen, kunsthaag en andere materialen , weer terug in een kringloop. Dit betekent dat je niets verspilt en geen schade aanricht aan de lucht, het water of de grond. Dit doe je zowel tijdens het bouwen als bij het onderhouden van het gebouw.

circulariteit

Slim hergebruiken

Circulariteit is de kern van de circulaire economie. Je wilt hierbij grondstoffen en producten slim gebruiken zodat je ze steeds opnieuw kunt gebruiken. Dit is natuurlijk anders dan de traditionele gang van zaken, waarbij we steeds nieuwe dingen maken, gebruiken en dan weggooien. Bij circulariteit willen we een wereld zonder afval. Het doel is om te voorkomen dat grondstoffen opraken en om klimaatverandering tegen te gaan. Maar welke materialen zijn nou echt goed voor circulair bouwen? De bekendste zijn hout, beton, plastic en natuurlijke bouwstenen. Er zijn ook biobased of andere makkelijk recyclebare of zelfs volledig afbreekbare bouwmaterialen. Denk hierbij aan stro, hennep, vlas, en leemstenen.

De ambitie van Nederland

Nederland heeft grote plannen om meer circulair te worden. Met het programma “Nederland Circulair in 2050” wil het land tegen 2050 een volledig circulaire economie hebben. Veel mensen en organisaties steunen dit en het programma helpt nieuwe projecten op te zetten om van te leren en om mensen enthousiast te maken. Het programma verandert ook regels, zet kenniscentra op, geeft subsidies aan circulaire bedrijven en zorgt ervoor dat alles wat de overheid vanaf 2023 koopt circulair is.

Circulair bouwen in de praktijk

Circulair bouwen gaat over veel meer dan alleen het hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen. Het begint al bij het ontwerpen van een gebouw. Is het ontwerp gemaakt voor een lange en duurzame levensduur? Kan het gebouw makkelijk aangepast worden aan toekomstige behoeften? En kunnen de bouwmaterialen opnieuw gebruikt worden als het gebouw ooit afgebroken moet worden. Ze kunnen kiezen voor materialen die je opnieuw kunt gebruiken, die al gerecycled zijn, of die uit de natuur komen. Zelfs waar je bouwt is belangrijk voor circulair bouwen. Je probeert dan de afstand voor transport zo klein mogelijk te houden en goed aan te sluiten op wat er al is aan wegen en gebouwen.

Is het duurder?

Circulair bouwen lijkt op korte termijn duurder dan traditioneel bouwen, maar dat verandert op de lange termijn. Het gaat hier niet alleen om materialen en bouwmethoden, maar ook om het kostenplaatje op de lange termijn. Met circulair bouwen houd je de materialen en stromen in een cyclus, waardoor je dus investeert in toekomstige scenario’s die op korte termijn misschien niet meteen nuttig lijken. Een circulair gebouw wordt zodanig ontworpen dat je het kunt aanpassen. Denk aan het vervangen van gevelbekleding of technieken zonder dat je structurele wijzigingen hoeft aan te brengen. De materialen behouden hun waarde nadat ze ontmanteld worden en kunnen worden verkocht. Hierdoor bespaar je weer op afvalverwerkingskosten. Circulair bouwen levert dus winst op in vier opzichten: efficiëntere herstellingen, een betere verkoopwaarde van het gebouw, waardebehoud van materialen en geen kosten voor afvalverwerking. De uiteindelijke extra kosten hangen af van de aanpak, maar over het algemeen kost het 3% tot 6% meer dan gewoon bouwen. Daarmee kun je wel 30 tot 60% CO2 besparen.Veel mensen denken dat circulair bouwen, zoals met hout of CLT, wel 15% of meer kost dan traditioneel bouwen. Informeer je goed over de mogelijkheden en bouw voortaan circulair!