Betonsector zet in op concrete CO₂-reductie naar 2030 met ambitieuze roadmap

Artikel delen

Betonhuis heeft tijdens een inspirerende themabijeenkomst de aftrap gegeven voor de uitvoering van de CO₂-Roadmap Beton. De brancheorganisatie wil zich met die roadmap inzetten voor een aanzienlijke CO₂-reductie in beton(mortel)producten tegen 2030. De leden van Betonhuis streven naar een CO₂-reductie van 25 tot 30 procent in hun productie t.o.v. 2022

Auteur: Betonhuis communicatie Foto: Betonhuis

Betonmortel storten

Voor betonmortel zijn Korrelpakking, alternatieve cementen en klinkervervangers, beton op prestatie en beton met CO2 injecteren kansrijke handelingsperspectieven.

In nauwe samenwerking met SGS INTRON, een specialist op het gebied van grondstoffen en rapportage, heeft Betonhuis de handelingsperspectieven van het Betonakkoord onderzocht om de sector te verduurzamen. De grootste uitdaging? Het verminderen van de CO₂-uitstoot in alle productiefasen van beton(mortel).

Haalbare doelen

De opgestelde CO₂-Roadmap richt zich op realistische doelen tot 2030, gebaseerd op bekende technieken en ontwikkelingen. Zes betonproductgroepen, vertegenwoordigd door de technische commissies van Betonhuis, hebben ambitieuze CO₂-reductiedoelen voor 2030 uitgewerkt. De reductiedoelen variëren tussen 25% en 30% ten opzichte van 2022. Het behalen van die doelen hangt onder meer af van de beschikbaarheid van nieuwe bindmiddelen, voldoende grondstoffen en de medewerking van opdrachtgevers en constructeurs.

Gemiddelde gewogen CO₂ reductie in 2030 t.o.v. 2022. [LCA A1 t/m A3]

Productgroep Volumeaandeel NL markt Volumeaandeel leden Betonhuis CO₂ Reductie leden Betonhuis
Betonmortel 55% 62% 28%
Bestrating 18% 20% 28,5%
Riolering 3% 3,5% 28,5
Heipalen 5% 5,6% 26
Breedplaten 4% 4,5% 27,5%
Kanaalplaten 4% 4,5% 31%
Totaal Betonhuis 89% 100% 26,9%
Betonnen rioleringsbuizen

Voor rioleringsproducten zijn naast korrelpakking en alternatieve cementen ook hogere eindsterkte, het transport leverketen en beton op prestatie kansrijk.

Monitoringstool: meetbaarheid

Ambitieuze doelen moeten uiteraard ook meetbaar zijn. Om die reden werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het Betonakkoord en Betonhuis sinds 2020 aan een gratis Monitoringstool voor de sector. Deze tool volgt de Life Cycle Analyses (LCA), A1 t/m A3) van de betonindustrie en is cruciaal voor het vormgeven, onderbouwen en uitvoeren van milieubeleid. Daarbij richt de Monitoringstool zich op alle productie- en levensfasen van beton. Uiteindelijk is de tool onmisbaar om zicht te houden op de effectiviteit van de CO₂-Roadmap. Betonhuis houdt overigens de effectiviteit van al het duurzaamheidsbeleid scherp in de gaten. De brancheorganisatie rapporteert bijvoorbeeld jaarlijks over de totale CO₂-emissie van betonproductie en het gebruik van secundaire grondstoffen en betonreststromen. Deze vorm van meetbaarheid is onmisbaar voor het behalen van de ambities uit het Betonakkoord en draagt uiteindelijk bij aan een duurzamere betonsector.

Themadag en toekomstige uitdagingen

Uiteindelijk werden al deze ontwikkelingen uitgebreid besproken tijdens een themadag op 24 januari, waar zo’n 70 vertegenwoordigers uit de beton(mortel)industrie samenkwamen om gezamenlijk de ambitie verder vorm te geven. De themadag maakte duidelijk dat producenten zich wel degelijk hard willen maken voor een CO₂-reductie van 25-30% in 2030 ten opzichte van 2022. Samenwerking met ketenpartners en het gebruik van de Monitoringstool zijn cruciaal voor het behalen van deze ambities. Het vormgeven van deze doelen is een belangrijke stap in het opschalen van een duurzame betonsector. Alle bedrijven die binnen Betonhuis zijn dan ook vastberaden om in 2024 een realistische aanpak verder te ontwikkelen en met die aanpak aan de slag te gaan.

Meer informatie? Betonhuis.nl
Uitleg monitoringstool: Betonhuis.nl/monitoringstool