Ecologische voetafdruk verkleinen

Artikel delen

De bouw is grootverbruiker van grondstoffen en energie. We staan voor een grote maatschappelijk opgave om – met z’n allen – de CO2-uitstoot terug te dringen. Als de bouw processen verandert, verduurzaamt en investeert in circulariteit, dan heeft dat een grote impact. Grote stappen, gauw thuis. Die grote stappen zijn echter alleen mogelijk als alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Zover is het nog niet. De ketens zijn nog niet gesloten. Initiatieven daartoe zijn hoopgevend. Voorlopig moeten we het doen met kleinschaliger ontwikkelingen en initiatieven.

Aluminium dakrand

Op bedrijfsniveau is er van alles te beleven. Voorbeeld daarvan is Roval Aluminium. Het Helmondse bedrijf is producent en leverancier van aluminium bouwmaterialen voor dak en gevel en heeft duurzaamheid en circulariteit volledig omarmd. Marketing- en Salesmanager Edwin van Kemenade hierover: “Vele kleine stappen maken tezamen een grote. Als bedrijf in de bouwsector hebben we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hebben al jaren geleden samen met ons moederbedrijf Reynaers Group een duidelijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen ontwikkeld. Daar handelen we ook naar. We hebben allerlei maatregelen genomen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Met succes. We maken gebruik van groene stroom, energiezuinige vrachtwagens, zuinigere lichtinstallaties en koude- en warmteopslag. We hebben betere en energiezuinigere machines aangeschaft,  we wekken duurzame energie op met een eigen solarinstallatie, afvalscheiding is bij ons gemeengoed geworden. We printen niet meer en werken papierloos. LEAN-denken en -handelen is stevig verankerd in alles wat we doen.”

Innovatie

Innovatie speelt een belangrijke rol in de duurzaamheidsambitie van Roval. “We zijn kritisch bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Niet alleen wat kwaliteit betreft. We stellen ons ook de vraag ‘Hoe kunnen we onze producten duurzaam en circulair maken?’. Aluminium in de toepassingssfeer is een duurzaam materiaal. Het is corrosiebestendig, behoudt levenslang zijn kwaliteit en is onderhoudsarm. Daarmee is het nog niet circulair natuurlijk. Recent hebben we met de Roval-Duplo® een tweedelige dakrand ontwikkeld. Het aluminium basisprofiel wordt op de dakrand gemonteerd nog voordat de dakbedekking wordt aangebracht. Nadat de dakbedekking wordt aangebracht wordt het afwerkingsprofiel eenvoudig op het basisprofiel geklikt. Je kunt hierdoor vroeg in de bouwfase al beginnen met monteren. De dakrand is een circulair product bij uitstek. Het is even makkelijk te monteren als te demonteren en jaren later te hergebruiken op andere daken.”

Aluminium railing

Ook andere aluminium producten van Roval hebben met recht en reden het predicaat circulair. Dat geldt voor de aluminium waterslagen bijvoorbeeld, maar zeker ook voor de aluminium muurafdekkappen. “Muurafdekkappen worden onder meer gebruikt om opstanden op balkons of loggia’s af te werken, maar vaker nog als dakrandafwerking. We hebben een klangensysteem ontwikkeld dat op een opstand of de dakrand wordt gemonteerd. De aluminium muurkap wordt er met een simpele drukbeweging op vastgedrukt. Er hoeft dus niet geboord en geschroefd te worden. De muurkap blijft onaangetast en kan met behoud van kwaliteit later weer hergebruikt worden.”

Greenwashing

Van Kemenade zegt dat er al snel wordt geroepen dat producten circulair zijn. “Je moet oppassen voor greenwashing”, zegt hij. “In onze ogen is een product volledig circulair op het moment dat het in zijn oorspronkelijke functie en vorm elders opnieuw gebruikt kan worden. Circulariteit moet je niet verwarren met duurzaamheid. Als plastic flessen worden omgesmolten tot plastic dat voor andere producten wordt gebruikt, dan is die plastic fles als zodanig niet circulair. Er is extra energie voor nodig om het voor een andere toepassing geschikt te maken. Dat is voor onze producten niet het geval. Daarom zijn ze circulair.”