GND-label bewijs voor isolatiewaarde deur

Artikel delen

Energie Prestatie adviseurs (EP-adviseurs) mogen bij een basisopname GND-deuren met isolatieklasse 1, 2, 3 of 4 aanmerken als geïsoleerd. Deze uitspraak heeft Stichting KEGO die het energieprestatie adviesplatform beheert in december 2023 gedaan. Het meewegen van deze isolatiewaarde heeft een positieve invloed op het af te geven energielabel. Vraag daarom actief om deuren die zijn voorzien van het GND-zekerheidslabel.

Geïsoleerde voordeur GND-isolatieklasse 3.

Geïsoleerde voordeur GND-isolatieklasse 3.

Aanleiding voor de uitspraak is de vaak voorkomende discussie tussen woningeigenaren die investeringen hebben gedaan en een beter energielabel verwachten en de EP-adviseurs. De adviseurs zijn gehouden aan het strikte opname protocol volgens de BRL 9500 dat vraagt om bewijs van de prestatie van de toegepaste producten. Ondanks de doorgevoerde woningverbeteringen waarvan de woningeigenaar verwacht dat deze ook een bijdrage leveren in het Energielabel is aantoonbaar bewijs niet aanwezig en wordt dit niet meegerekend. Door de uitspraak van Stichting KEGO mag een EP-adviseurs een deur die in isolatieklasse 1,2,3 of 4 valt, vanaf nu als bewijs voor een geïsoleerde deur meenemen in het opname protocol (BRL 9500). Hierdoor draagt de investering bij aan een beter Energielabel.

Het GND-zekerheidslabel

GND-zekerheidslabel met QR-code op de scharnierzijde van de deur.

GND-zekerheidslabel met QR-code.

Het GND-zekerheidslabel is te vinden aan de scharnierzijde van de deur. Door de QR-code op het label te scannen kan eenvoudig de isolatieklasse van de deur worden afgelezen. Daarnaast zijn ook alle prestaties op gebied van brand-, rook-, geluid- en inbraakwerendheid te zien.

Streefwaarden

Om de geformuleerde klimaatdoelen voor 2050 te realiseren, heeft de overheid een standaard voor de gehele woning vastgesteld. Daarnaast zijn streefwaarden geformuleerd wanneer een afzonderlijk bouwdeel van een huis, zoals een deur, toekomstbestendig wordt verduurzaamd. Om te kunnen voldoen aan deze streefwaarden heeft de overheid voor deuren een dikte van 54mm voorgeschreven. Daarnaast dient een deur voortaan een minimale u-waarde te hebben van 1,4W/m2K, een getal dat wordt gehaald wanneer 54 millimeter dikke deuren met HR++-glas en kaderdichting worden toegepast. Het is een voorschrift dat in de praktijk echter nog veel te weinig wordt nageleefd. Vaak worden slecht isolerende en kierende 38 millimeter deuren vervangen door nieuwe exemplaren met dezelfde dikte. Een onverstandige keus. De relatief lage meerkosten van een deur van 54 millimeter dik zijn namelijk snel terug te verdienen. Tegelijk voldoet de woning aan de klimaatdoelstellingen voor 2050.

Prestatiescherm zichtbaar na het uitlezen van de QR-code.

Prestatiescherm zichtbaar na het uitlezen van de QR-code.

Vervang deuren door een 54mm-deur uit klasse 2

Niet geïsoleerde deuren moeten worden vervangen door een 54mm-deur uit isolatieklasse 2 of beter. De voordelen zijn evident: deze deuren hebben een hogere isolatiewaarde en verminderen tocht aanzienlijk. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op het energielabel, het is ook goed voor het comfort en de portemonnee van de bewoners. Het vervangen van de deur is relatief eenvoudig en bijna altijd mogelijk in het bestaande houten kozijn.

GND laat met een video zien hoe eenvoudig dit werkt? Bekijk hier de film!

Isolatiewaarden

Het GND-zekerheidslabel is in 2016 ingevoerd voor het uitlezen van prestaties op het gebied van brand, rook en inbraak. In 2023 is de GND-isolatieklasse van de deur daaraan toegevoegd. Meer weten over de gehanteerde isolatiewaarden? Bekijk hier de tabel met uitleg.