Veilig werken op hoogte doe je samen!

Artikel delen

Bijna iedereen heeft er thuis eentje staan, het huishoudtrapje. Wist jij dat dit ‘hulpje’ jaarlijks verantwoordelijk is voor veel ongevallen in en om huis?

Tekst: Volandis

Man op een ladder

Werken boven de 2,5 meter beschouwen we als werken op hoogte. Maar ook beneden deze hoogte kun je ernstige verwondingen oplopen. Bijvoorbeeld als je valt van het eerdergenoemde huishoudtrapje. Werken op hoogte, dus ook werken op een ander niveau, is gewoon gevaarlijk!

De weg naar de werkplek

Wat veel werknemers en werkgevers vergeten, is dat de weg naar de werkplek op hoogte veilig moet zijn. Veel gebouwen zijn niet standaard voorzien van een toegang naar het dak. In de praktijk wordt vaak gelijk aan een ladder gedacht. Idealiter is er een kraantje beschikbaar die het benodigde installatiemateriaal op het dak kan zetten. In de praktijk worden ook vaak hoogwerkers ingezet waarbij werknemers gewoon het bakje boven het dak stoppen en uitstappen.

Het is belangrijk om jezelf voor de werkzaamheden, de volgende vragen te stellen:

  • Zetten we het dak af met relingwerk naar de werkplek?
  • Brengen we een vaste opgang aan naar het dak?
  • Plaatsen we steigers naast het dak?
  • Betreden we eenmalig het dak of is er sprake van periodiek onderhoud?

Vergewisplicht

Er zijn 2 soorten opdrachtgevers. Grotere opdrachtgevers, zoals de rijksoverheid en woningcorporaties en kleinere particuliere opdrachtgevers. Grote opdrachtgevers hebben een zogenaamde ‘vergewisplicht’. Dit houdt in dat zij ‘zich ervan moeten vergewissen’ dat de uitvoerende partij veilig en gezond het werk kan uitvoeren. Omdat een aannemer zijn werknemers veilig en gezond moet laten werken (volgens de arbeidshygiënische strategie) is de opdrachtgever verplicht zich hieraan te houden en hier ook budget en tijd voor te reserveren. De particuliere opdrachtgever is niet gebonden aan de vergewisplicht. Hier ligt de verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken dus volledig bij de werkgever. De werkgever dient budget en tijd vrij te maken om zijn werknemers volgens de arbeidshygiënische strategie te laten werken.

Meer risico bij kleine bedrijven

Grote werkgevers hebben of huren personeel in (bijvoorbeeld veiligheidskundigen) die de kennis hebben om maatregelen te treffen zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Kleine werkgevers willen dit ook wel, maar missen vaak het juiste personeel, de kennis en het budget om mensen in te huren. Werknemers bij kleine bedrijven lopen zo aanzienlijk meer risico. Daarom dienen werknemers van kleinere bedrijven goed mee te denken over maatregelen die hun veiligheid kunnen verbeteren.

Van grotere bedrijven mag je tegenwoordig verwachten dat zij opdrachtgevers aanspreken op de verantwoordelijkheid die de vergewisplicht met zich meebrengt. Tijd en budget voor veilig en gezond werken zou hier nooit een discussiepunt moeten zijn. Kleinere bedrijven, die veel voor particulieren werken, hebben het probleem dat er vaak geen extra budget voor veilig en gezond werken is vrijmaakt. De verantwoordelijkheid komt hiermee op de schouders terecht van de kleine aannemer die niet altijd de juiste kennis heeft.

Hoe mooi zou het zijn als opdrachtgever, werkgever en werknemer de verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken gaan delen? Wees je bewust van wat er nodig is voor een veilige werkplek, en spreek anderen hier ook op aan. Veilig werken op hoogte doe je samen!