Alles over circulair renoveren 

Artikel delen

Circulair renoveren is een term die je als bouwprofessional ongetwijfeld voorbij hebt zien komen. Toch wordt het nog niet overal in de bouwsector gedaan en misschien weet je nog niet eens wat het precies is. Daarom is het raadzaam om dit artikel eens goed door te lezen, want we gaan in op de belangrijkste aspecten van circulair renoveren. Allereerst gaan we dieper op het fenomeen zelf in. Want wat is circulair renoveren eigenlijk? Vervolgens gaan we dieper in op de wetenschap en wat experts zeggen over circulair renoveren. Als laatste gaan we dieper in op circulair renoveren in de toekomst. 

circulair renoveren

Wat is circulair renoveren?

Als we goed willen uitleggen wat circulair renoveren is, dan is het relevant om dieper op het fenomeen ‘circulaire samenleving’ in te gaan. Circulair renoveren is namelijk een specifieke term en een circulaire samenleving, een containerbegrip. In een samenleving die circulair draait worden zo min mogelijk grondstoffen gebruikt. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door ons afval te minimaliseren en door producten zo veel mogelijk opnieuw te gebruiken. Bijvoorbeeld door producten die kapot zijn te repareren in plaats van weg te gooien en alles wat gerecycled kan worden ook daadwerkelijk te recyclen. Bij circulair renoveren wordt er van hetzelfde principe uitgegaan. Voor het bouwen dienen zoveel mogelijk natuurlijke materialen, bijvoorbeeld bij een hor voor dakraam, gebruikt te worden. Ook bouwproducten hergebruiken hoort bij circulair renoveren.

Circulaire gebouwcomponenten

Circulair renoveren klinkt misschien eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn. Om die reden zijn er ook experts die onderzoek verrichten naar dit fenomeen. Er is ook een proefschrift verschenen over circulair bouwen en daar wordt ingegaan op de effectiviteit van gebouwcomponenten. Volgens de theorie in het proefschrift is het bij circulair renoveren handig om woningen te zien als een samenstelling van verschillende gebouwcomponenten. Dit maakt renoveren in de toekomst eenvoudiger, aangezien circulaire aanbouwen dan bijvoorbeeld een standaard maatvoering hebben en gemakkelijk kunnen worden hergebruikt. Ook zijn ze dan losmaakbaar en gemaakt van hergebruikte materialen.

Circulair renoveren in de toekomst

Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, zoals de fameuze schrijver Willem Elsschot al beschreef in zijn bekende gedicht Het Huwelijk. Voor een dergelijke renovatieoplossing heb je onder meer technologie en kunde nodig. Bovendien moeten alle neuzen dezelfde kant opstaan.  Toch is het goed dat verschillende experts met ideeën voor circulair renoveren komen. De overheid heeft namelijk verschillende doelstellingen als het gaat om een circulaire economie. Er moet volgens hen effectief gebruikgemaakt worden van grondstoffen en het is helemaal goed wanneer ze uit bestaande productieprocessen worden gehaald. Ook zetten ze in op nieuwe productiemethodes die bijdragen aan circulaire renovatie en daarmee tegelijkertijd aan de economie.