De rol van kwaliteitsborging wetgeving in Nederland

Artikel delen

Bewoners en gebruikers willen gebouwen van hoge kwaliteit. Jij ook, toch? Denk hierbij aan gebouwen met een laag energieverbruik en natuurlijk een uitstekende brandveiligheid. De overheid wil simpelweg meer controle en toezicht in de bouwsector. Waarom? Bouwers moeten zich aan de regels houden. De nieuwe Kwaliteitsborgingwet voor het bouwen (Wkb) is hiervoor bedoeld. In eerste instantie geldt dit nieuwe systeem alleen voor eenvoudigere bouwwerken, zoals eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Dit geeft iedereen de kans om te wennen aan deze nieuwe manier van toezicht houden in de bouw. Laten we eens kijken naar de rol van kwaliteitsborging wetgeving in Nederland.

kwaliteitsborging

De doelstellingen van deze wet

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) richt zich op drie belangrijke doelen. Ten eerste wil het de bouwkwaliteit verbeteren door effectieve kwaliteitsborgingssystemen in te zetten. Zoals met onafhankelijke kwaliteitsborgers. Ten tweede versterkt de wet de positie van consumenten door hen meer zekerheid te bieden over de kwaliteit van nieuwbouwwoningen en de mogelijkheid om eventuele gebreken te laten herstellen. Tot slot wil de wet de algehele kwaliteit in de bouwsector verhogen en de kosten die samenhangen met fouten en gebreken verminderen door innovatie te stimuleren en preventieve maatregelen tegen bouwfouten te bevorderen. Er komen dus betere bouwwerken waar meer aandacht aan de constructie, maar ook aan kwalitatieve materialen van ThermoNoord wordt besteed.

Wat is er veranderd?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen introduceert een aantal belangrijke veranderingen. Ten eerste wordt de aansprakelijkheid van aannemers uitgebreid. Zij blijven nu ook verantwoordelijk voor gebreken die pas na de oplevering aan het licht komen, tenzij deze gebreken niet aan hen toegeschreven kunnen worden. Daarnaast wordt de 5%-regeling in de woningbouw aangepast. De laatste 5% van het betalingsbedrag wordt nu alleen vrijgegeven op expliciet verzoek van de consument of opdrachtgever. De bouwer moet het moment van oplevering nu duidelijk communiceren. Ook moet de aannemer de consument informeren over verzekeringen die gebreken en afbouw dekken, en moet hij bij de oplevering een volledig opleverdossier overhandigen. Verder wordt het systeem van kwaliteitstoetsing aangepast. Voordat een nieuw bouwwerk in gebruik wordt genomen, is nu een goedkeurende verklaring van een kwaliteitsborger vereist.

Bouwwerken in de laagste risicoklasse

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is sinds 1 januari 2024 van toepassing op nieuwe bouwprojecten in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Oorspronkelijk was er discussie of de Wkb ook zou gelden voor verbouwingen vanaf die datum, maar eind 2023 is besloten dat dit wordt uitgesteld. In 2024 vindt een toets plaats om te bepalen wanneer de Wkb voor verbouwingen ingevoerd kan worden, met als vroegst mogelijke datum 1 januari 2025 voor bouwwerken in gevolgklasse 1. Er zal ook een evaluatie van de Wkb plaatsvinden, uiterlijk drie jaar na de invoering.

Bouwwerken in de hogere risicoklasse

Na de evaluatie zullen, afhankelijk van de resultaten, mogelijk ook bouwwerken met een hoger risico onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vallen. Dit zou dan stapsgewijs kunnen gebeuren. Deze hogere risicoklassen omvatten onder meer bibliotheken en onderwijsgebouwen (gevolgklasse 2) en voetbalstadions en ziekenhuizen (gevolgklasse 3). Deze geleidelijke aanpak helpt bouwbedrijven en gemeenten om geleidelijk aan ervaring op te doen met het nieuwe toezichtsysteem in de bouw. Voor meer informatie over deze regeling kunnen geïnteresseerden terecht op de websites van de Stichting IBK en de Rijksoverheid.