Bouwmonitor: winst kraanverhuurders stijgt (nog) niet

Artikel delen

De vraag naar verticaal transport is de afgelopen jaren door de gestegen bouwproductie flink toegenomen. Rendementen van kraanverhuurders verbeteren echter nog niet. Dit komt onder andere door het gebruik van kranen van meer tonnage en een flinke kostprijsstijging. Langlopende raamovereenkomsten met aannemers vertragen daarbij de mogelijkheid voor kraanverhuurders om de uurtarieven snel te verhogen.

Kranenpark groeit door meer vraag vanuit bouw

Door het volumeherstel in de bouwsector is er een toenemende vraag naar verticaal transport. In 2015 nam de omvang van het Nederlandse kranenpark voor het eerst in zeven jaar weer toe. In 2016 en 2017 zette de groei mondjesmaat door. Het kranenpark zal naar verwachting gematigd verder groeien want de overcapaciteit verdwijnt uit de markt. Oplopende levertijden van nieuwe kranen vertragen wel de uitbreiding.

Te grote “dure” kranen in de bouw

De afgelopen jaren vervingen veel verhuurders kleine kranen door grotere. Dit deden de verhuurders omdat kleine kranen vooral in de bouw gebruikt worden en daar de vraag dus juist terug viel. Door de nu flink toegenomen vraag in de bouw is er nu juist weer meer vraag naar deze relatief kleinere kranen. Kraanverhuurders zetten hierdoor noodgedwongen vaker (te) grote kranen in, waardoor de kosten stijgen.

Flinke kostprijsstijging in 2017

De kostprijs van kraanverhuurders is in 2017 3% toegenomen, de hoogste stijging in vier jaar. Voor mobiele torenkranen nam deze de laatste tien jaar met gemiddeld 2% per jaar toe. De flinke toename in 2017 komt vooral door hogere rentekosten en verzekeringspremies en duurdere brandstof. In 2018 stijgen de loonkosten voor machinisten door een verbeterde cao, waardoor de kostprijs dan wederom bovengemiddeld zal stijgen. Veel kraanverhuurders hebben bovendien tijdens de crisis vaak onderhoud uitgesteld om kosten te besparen. Dit achterstallig onderhoud laten zij nu uitvoeren waardoor de kosten ook toenemen.

Langdurige contracten zorgen voor “maximale” huurtarieven

Kraanverhuurders kunnen de toegenomen kosten maar mondjesmaat doorberekenen in de verhuurtarieven. Zij hebben vaak raamcontracten met looptijden tot circa twee jaar afgesloten met aannemers waarin zij zich aan bepaalde prijzen committeren. Hierdoor drijft een toenemende vraag de verhuurprijs niet of nauwelijks op. Het volume is ook nog niet dusdanig hersteld dat zij nu hogere prijzen kunnen vragen in de raamcontracten.

Maurice van Sante
ING Economisch Bureau
maurice.van.sante@ing.nl
Twitter: @MauricevanSante