Nieuwe update Richtlijn Steigers

Artikel delen

De Richtlijn Steigers, hét standaarddocument waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches, is geüpdatet. Met de update zijn de website en de geprinte versie belangrijk vernieuwd.

Eén van de vernieuwingen betreft de scholingsstructuur voor de steigerbouw die nu integraal in de richtlijn is opgenomen. Hierin zijn de definitieve functies opgenomen en is aangegeven welke functieniveaus vereist zijn voor het monteren en overdragen van steigers, alsmede voor inspectie en toezicht. Onderdeel van dit hoofdstuk is ook een categorie-indeling volgens moeilijkheidsgraad.

In de nieuwste versie van de Richtlijn Steigers is nu ook het begrip ruimtesteiger of vrijstaande steiger geïntroduceerd. Dit is een steiger met meerdere staanderrijen in dwars- en langsrichting waarmee een groot werkoppervlak kan worden gecreëerd. De steiger ontleent zijn stijfheid aan diagonalen die in principe in alle staanderrijen zijn aangebracht. De ruimtesteiger wordt zowel vrijstaand als verankerd toegepast. Deze uitvoering komt men vaak tegen in de industrie.
Ook de praktische invulling van de ruimte tussen gevel en steiger werd verduidelijkt. Daarbij mag nu tijdens uitvoering van werkzaamheden en onder strikte voorwaarden, de afstand plaatselijk tijdelijk groter zijn dan 0,30 meter.

Het hoofdstuk 5.1.1. over collectieve beveiligingen werd voorzien van een duidelijk geïllustreerd stappenplan voor het werken mét en zonder voorloopleuningen. Verder bevat de update een korte aanvulling op de uittrekwaarden van verankeringen, de uitvoering van werkvloeren en de standaarduitrusting van de monteur.

De nieuwste versie van de Richtlijn Steigers is te vinden via de website www.richtlijnsteigers.nl.