Publicatie norm Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen

Artikel delen

De norm voor rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen, NEN-EN 1004-1:2020, is gepubliceerd en vervangt de versie uit 2005. Het document geeft richtlijnen voor de keuze van materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen van rolsteigers.

NEN-EN 1004-1:2020 ‘Rolsteigers opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen – Materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen’ vervangt de versie uit 2015.Ten opzichte van deze normzijn een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen.

Wijzigingen

De ondergrens van de scope is gewijzigd van 2,5 meter naar 0 meter. Dit betekent dat rolsteigers onder de 2,5 meter nu ook onder NEN-EN 1004 vallen. Verder is de afstand tussen twee platforms verlaagd naar 2,25 meter. Dit was voorheen 4,20m. De afstand tussen de grond en het eerste platform is maximaal 3,40m. Dit was voorheen 4,60m. Daarnaast moeten beide zijden voorzien zijn van een windhaak. Verder zijn er vele kleine wijzigingen aangebracht die voor de fabrikant van rolsteigers van belang zijn.
In deze normenserie is ook EN 1004-2 (handleiding rolsteigers) in revisie. Deze norm zal NEN-EN 1298 vervangen. Verder is een derde deel in ontwikkeling. Het gaat om EN1004-3: kleine rolsteigers tot 2 meter platformhoogte.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Titia Gerritsma, Consultant, telefoon 015 2 690180 of e-mail iv@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Binnen de normcommissie ‘Ladders en trappen’ wordt gewerkt aan de herziening van de Europese normenserie EN-131 voor Ladders en trappen en is er een aparte werkgroep voor de herziening van de EN 1004-serie voor Rol- en kamersteigers. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar iv@nen.nl.

lees het bericht op nen.nl