Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Nieuw jaar, nieuwe subsidie kansen

Hoewel 2018 inmiddels een paar weken oud is wil ik toch graag nog even stilstaan bij de jaarwisseling. Bij een jaarwisseling vinden er namelijk verschillende veranderingen plaats op het gebied van subsidies. Sommige regelingen stoppen, nieuwe duiken op en anderen gaan open. Een nieuw jaar betekent ook vaak dat reeds uitgeputte subsidiepotten weer worden aangevuld.

Zo ondersteunt de overheid al enkele jaren het verwijderen van asbestdaken op gebouwen. Vorig jaar was de regeling die het verwijderen van deze asbestdaken ondersteund helaas in het najaar al uitgeput. Met ingang van het nieuwe jaar is er echter weer een budget van € 11,3 miljoen beschikbaar. Omdat de regeling het toestaat om een melding te doen van een uitgevoerde asbestverwijdering tot 6 maanden terug is het mogelijk om saneringsprojecten die al in 2017 zijn gestart of uitgevoerd nu nog aan te melden.

Mocht de eigenaar van een dergelijk pand ook nog eens van plan zijn om te investeren in duurzaamheid, bijvoorbeeld door direct ook zonnepanelen op het nieuwe dak te leggen, dan zijn er nog andere opties. Het is dan interessant om naar de mogelijkheden van de Energie Investeringsaftrek of de nieuwe openstelling van de SDE+-regeling te kijken.

Deze regelmatig terugkerende SDE+-regeling is met name interessant onder aanvragers die willen investeren in zonnepanelen. Ook dit jaar wordt er weer tweemaal € 6 miljard door de overheid geïnvesteerd in deze regeling. De SDE+ voorjaarsronde 2018 is geopend van 13 maart tot en met 5 april 2018. Een nieuw jaar en een nieuwe openstelling betekent echter ook dat er weer wijzigingen worden aangebracht in de voorwaarden van dergelijke populaire regelingen. Een belangrijke wijziging bij projecten gericht op zonnepanelen is de manier waarop het correctiebedrag wordt berekend. Zo wordt er vanaf dit jaar onderscheid gemaakt tussen opgewekte stroom die aan het net wordt geleverd en stroom die zelf wordt gebruikt. Eigen verbruik wordt daarbij financieel een stuk minder interessant. Belangrijk is dus om een goede berekening te laten maken en in te schrijven in de juiste openstellingsfase tegen het juiste bedrag.

Zoals eerder aangegeven blijven sommige subsidies gewoon onveranderd. Zo loopt de subsidieregeling ‘energiebesparing eigen huis’ gewoon door. Verenigingen van Eigenaren kunnen binnen deze regeling subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun appartementengebouw. Voorwaarde is dat er minimaal twee energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Het gaat in deze regeling nadrukkelijk om maatregelen aan de ‘schil’ van het gebouw.

De verwachting is dat er in dit nieuwe jaar weer voldoende interessante regelingen beschikbaar zijn voor (ver)bouwend Nederland. Ook het komend jaar zal ik jullie hier over blijven informeren. Heeft u in dit nieuwe jaar bouwplannen en wilt u deze toetsen op gebied van subsidies? Neem dan om de mogelijkheden te bespreken contact met mij op via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300

BouwTotaal