Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

De fiscale eenheid ligt onder vuur

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 22 februari 2018 uitspraak gedaan over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting met het recht op vrijheid van vestiging. Door die uitspraak (en vooral de beoogde daaropvolgende spoedreparatiemaatregelen) kunnen Nederlandse fiscale eenheden niet langer gebruik maken van enkele voordelen die dit regime biedt.

Fiscale eenheid

In Nederland maken veel ondernemers in een BV-structuur gebruik van het fiscale- eenheidsregime in de vennootschapsbelasting. Kort gezegd worden de besloten vennootschappen die deel uitmaken van die fiscale eenheid als één belastingplichtige behandeld (‘consolidatie’). Dit kan voordelen bieden. Zo kan het verlies van de ene BV met de winst van de andere BV worden gesaldeerd.

Voorwaarde

Een fiscale eenheid is alleen mogelijk in binnenlandse verhoudingen. Anders gezegd: een fiscale eenheid tussen een in Nederland gevestigde moedervennootschap en een in het buitenland gevestigde dochtervennootschap is niet mogelijk.

Renteaftrekbeperking

Een fiscale eenheid kan ook tot gevolg hebben dat een Nederlandse maatregel om de ongewenste aftrekbaarheid van rente te beperken uiteindelijk voor in Nederland gevestigde vennootschappen geen effect heeft. En juist hier is het Nederlandse recht volgens het Hof van Justitie in strijd met het recht op vrijheid van vestiging binnen de EU. Een grensoverschrijdende ondernemingsstructuur heeft immers voor het buitenlandse deel geen toegang tot het Nederlandse fiscale-eenheidsregime en daarmee ook niet tot de mogelijkheid om beperking van de aftrekbaarheid te ontwijken. Anders gezegd: ook voor deze ondernemingsstructuren is de rente alsnog aftrekbaar.

Spoedreparatiemaatregelen

Ter bescherming van de Nederlandse schatkist is het kabinet nu gedwongen (met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017) spoedreparatiemaatregelen te nemen. Deze maatregelen worden in het tweede kwartaal van 2018 als wetsvoorstel aan de Tweede kamer aangeboden. Ik ga in dit artikel niet in op de technische aspecten van de reparatie. Wel wijs ik erop dat voor u en uw fiscalist (mogelijk) werk aan de winkel is als u gebruik maakt van het fiscale eenheidsregime. Hoe dan ook is het verstandig te beoordelen of de spoedreparatiemaatregelen invloed hebben op uw situatie.

Einde fiscale eenheid?

De spoedreparatiemaatregelen worden overigens later opgevolgd door een ‘concernregeling’ die dan uiteraard wel ’EU-proof’ moet zijn. Het lijkt er dus op dat de fiscale eenheid zoals wij die nu kennen (en koesteren) de langste tijd heeft gehad.

Mr. Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl

BouwTotaal