Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Met subsidie een beter energielabel

Met de aantrekkende economie hebben steeds meer bedrijven behoefte aan ruimte. Nieuwbouw neemt toe, maar ook het aankopen van grotere of leegstaande panden met als doel het kunnen uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten. Na het kopen van een bestaand pand wordt deze in bijna alle gevallen verbouwd of aangepast zodat deze weer voldoet aan de nieuw standaarden of in aanmerking komt voor een beter energielabel. In veel gevallen komt een deel van deze investeringen in aanmerking voor een subsidie.

Na de invoering van het verplichte energielabel binnen de huizenmarkt worden nu ook utiliteitsgebouwen voorzien van een energielabel. Bovendien komt de huidige vrijblijvendheid van dit energielabel binnenkort te vervallen. Zo is de verwachting dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Een gebouw met de gebruiksfunctie kantoor waarvoor geen geldig energielabel is afgegeven (en geregistreerd) dat minimaal voldoet aan energielabel C, mag vanaf dat moment niet meer als kantoor gebruikt worden. Naar schatting moet bij meer dan de helft van de gebouwen in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande norm te voldoen.

Met enkele simpele ingrepen kan soms al eenvoudig worden voldaan aan de eisen om een energielabel C te krijgen. Wanneer een ingreep op de energielijst omschreven staat kan deze investering in aanmerking komen voor de EIA. Met EIA kan 54,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen worden afgetrokken van de fiscale winst. Het is echter ook mogelijk om voor niet specifiek op de energielijst genoemde investeringen subsidie te ontvangen. Dit geldt ook voor het verbeteren van energielabel. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid moet de verbetering wel een stapje verder gaan dan de minimale vereisten en eist de overheid dat er minimaal label B wordt behaald. Een andere eis is dat er sprak is van minimaal 3 labelsprongen. Een algemene investering kan dus enkel gemeld worden bij panden met een label D t/m G. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt, bedraagt € 50 per m2 bruto vloeroppervlakte per labelsprong.

Onlangs melde zich bij ons een bedrijf dat het naastgelegen leegstaande pand met een energielabel F had overgenomen. Middels een set aan maatregelen wilden ze de energieprestatie van dit pand van 750 m2 verbeteren tot minimaal label B. Het maximale investeringsbedrag wat gemeld kan worden onder de algemene code €50 * 750 m2 vloeroppervlakte * 4 labelsprongen is daarmee € 150.000. Netto kan dat oplopen tot een fiscaal voordeel van ruim € 20.400. Belangrijk hierbij is dat vooraf een maatwerkadvies wordt verkregen met als uitkomst een energieprestatieadvies-rapport. Na het uitvoeren de maatregelen dient een nieuw energielabel opgesteld te worden.

Wanneer er sprake is van dergelijke investeringsplannen dan is het zaak om vroegtijdig in het proces de plannen voor te leggen aan een specialist. Heeft u plannen en wilt u deze toetsen op gebied van subsidies? Neem dan om de mogelijkheden te bespreken contact met mij op via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300.

author avatar
dr. ing. Jorian Blom

dr. ing. Jorian Blom