Corporaties versnellen aanpak E,F,G labels

Artikel delen

Corporaties voeren hun investeringen in verduurzaming op. Dit meldt Aedes, branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Bijna 40% van de corporatiewoningen heeft energielabel A of beter. Het aantal woningen met energielabel E, F of G is ten opzichte van 2022 afgenomen van 247.400 naar 180.700 woningen.

Energielabels

Circa 50% van de label verbetering komt door verduurzaming en circa 50% door een methodiekcorrectie in de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’. Huurders ervaren de kwaliteit van hun woning ook echt als beter naarmate de woning een beter energielabel heeft. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmarkcijfers van Aedes.

EFG-doelstellingen NPA in zicht

In de Nationale Prestatieafspraken is als doel gesteld dat er eind 2028 geen woningen meer zijn met energielabel E, F en G. Woningcorporaties zetten flinke stappen met het wegwerken van 33.000 woningen met energielabel E, F en G in het afgelopen jaar.

Tevens hebben circa 33.000 woningen een beter label gekregen door een methodiekwijziging in de NTA 8800. Dit betrof een correctie. In 2021 zorgde de overgang naar de NTA 8800 voor een theoretische verslechtering van de duurzaamheidsprestaties van woningen. In de NTA 8800 werd voor onverwarmde aangrenzende ruimten – zoals bergingen of trappenhuizen – gerekend met de buitentemperatuur. In de praktijk ligt die temperatuur echter hoger. Dit jaar is de NTA 8800 gecorrigeerd, waardoor er weer een realistischer beeld ontstaat.

Aanbrengen spouwmuur Isolatie

Foto: Isolerend Nederland.

Meer tevreden met beter energielabel

Alle verduurzamingsinvesteringen die corporaties doen, zorgen er ook voor dat huurders steeds tevredener worden over hun woning. Huurders zijn meer tevreden over de kwaliteit van hun woning naarmate het energielabel hoger is. Het verschil in ervaren woningkwaliteit van bijvoorbeeld alle woningen met label D, vergeleken met alle woningen met label C is een half punt. Datzelfde geldt voor alle woningen met label B, vergeleken met alle woningen met label A.

Hogere uitgaven

Niet alleen zijn de investeringen in woningverbeteringen aanzienlijk gestegen. Er is ook een opmerkelijke toename in de uitgaven voor planmatig onderhoud, vooral vanwege de inspanningen van woningcorporaties om de woningvoorraad te verduurzamen.

Via isolatiemaatregelen dragen corporaties al jaren bij aan het reduceren van het gasverbruik en de CO2-uitstoot. In het overstappen op efficiënte installaties en duurzame warmtepompen met minder of geen aardgasverbruik zijn echter nog grote stappen te zetten. Dit kan de sector niet alleen. Het gaat om een gezamenlijke opgave voor onder andere gemeenten en netbeheerders. Het Rijk moet volgens Aedes duidelijke kaders meegeven.