Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Energie-innovaties ondersteund met € 130 miljoen subsidie

De Nederlandse overheid zet samen met Nederlandse ondernemers sterk in op nieuwe energie-innovaties. Innovaties, demonstraties en marktintroducties worden daarom dit jaar met ruim €130 miljoen subsidie ondersteund vanuit de Topsector Energie. Omdat steeds meer ondernemers met goede ideeën rondlopen die bij kunnen dragen aan verdere verduurzaming en de energietransitie bespreek ik deze keer een aantal relevante energie-innovatie gerelateerde subsidieregelingen.

Door: Jorian Blom, Alfa Consultants

Demonstratie energie-innovatie DEI

De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) is in het leven geroepen om Nederlandse innovaties op het gebied van energie te stimuleren. De regeling is bedoeld voor demonstratieprojecten die het functioneren aantonen van een innovatief systeem in een realistische gebruiksomgeving. Afhankelijk van de omvang van een onderneming en het type project varieert het subsidiepercentage tussen de 25 en 70%. Met een maximale subsidiebijdrage van €6 miljoen per project kunnen er grote projecten worden ondersteund. De tweede tender binnen deze DEI-regeling sluit op 23 oktober van dit jaar.

Marktintroductie van energie-innovaties

Het doel van de regeling Marktintroductie van energie-innovaties (MEI) is het stimuleren van investeringen in de glastuinbouw die leiden tot een verbeterde energie-efficiëntie of die de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen bevorderen.

Subsidie is beschikbaar voor (samenwerkingsverbanden van) glastuinbouwondernemingen en wordt verstrekt voor investeringen in een kas of een kasenergiesysteem. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten voor een grote onderneming en 40% van de subsidiabele kosten voor een middelgrote of kleine onderneming tot een maximumbedrag van €1,5 miljoen. Daarmee is het een interessante regeling voor ondernemers in de glastuinbouw die over willen stappen van gas naar elektrische systemen.

TKI Urban energy

Deze subsidie is gericht op innovatieprojecten rondom energieverbeteringen in de ‘gebouwde omgeving’. Denk daarbij aan projecten en demonstraties gericht op nieuwe producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing, energie-infrastructuur en slim energiemanagement. De projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn het stadium van een prototype voorbij. Met behulp van de subsidie kunnen deze nieuwe producten of diensten voor het eerst in de markt worden toegepast. Dit jaar kunnen aanvragen nog tot 11 september worden ingediend. De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €1 miljoen per project. Een project in de gebouwde omgeving kan daarnaast goed gecombineerd worden met een subsidie vanuit de EFRO-regeling, waarover ik een aantal maanden geleden reeds berichte.

Heeft u plannen die bijdragen aan algemene verduurzaming of de energietransitie en wilt u deze toetsen op gebied van subsidies? Neem dan om de mogelijkheden te bespreken contact met mij op via 088-253 3300.

BouwTotaal