Duizenden producten eenvoudig op hun comfortplus te kiezen

Artikel delen

De keuze van milieuverantwoorde producten voor bouw en installatie is met Greenworks makkelijk en doeltreffend. Het duurzaamheidslabel heeft een vaste plek veroverd bij aannemers, architecten en opdrachtgevers. Ze kunnen kiezen uit meer dan 13.000 artikelen waarvan tien duurzaamheidskenmerken helder en cijfermatig zijn omschreven. “De meest rijke database op het gebied van duurzaamheid,” stelt Gerhard Hospers, adjunct-directeur Greenworks binnen Raab Karcher. “Helemaal nu we ook nog vijf kenmerken van comfort eraan toevoegen: thermisch comfort, geluidwering, luchtkwaliteit, visueel comfort en economisch. De bouw- en installatietechniek kan naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een gezonde wereld nu ook verantwoordelijkheid nemen voor die bewoner en gebouwgebruiker die comfortabel wil wonen en werken.”


Duurzaamheid was jarenlang het terrein van normen en regels. “Voldoen aan nieuwe maatstaven, vaak met ‘enige tegenzin’ omdat de producten en oplossingen duurder waren dan men gewend was. Vandaag de dag is duurzaamheid veel meer ambitie en beleving geworden,” constateert Hospers. “En het mooie is dat die duurzame producten en oplossingen niet duurder hoeven te zijn. We hebben ontzettend veel kennis over de levenscyclus van producten en dan blijkt via de Greenworks methodiek dat ze in hun toepassing (en combinatie) juist zeer aantrekkelijk zijn. Er zijn allerlei rekenprogramma’s voor milieu en duurzaamheid zoals de inmiddels verplichte Milieuprestatieberekening Gebouw (MPG) en daar sluit onze tool perfect op aan. We zetten reuze stappen op het gebied van duurzaamheid. Die stappen passen ook op het gebied van comfort, waar nu nog slechts minimale eisen van het Bouwbesluit gelden. Door comfort op te nemen in de Greenworks benadering kunnen bouwpartijen dit thema integreren in hun oplossingen. Want comfort raakt de woning- en gebouwgebruiker direct.”

Goede afwegingen

Op de vijf aspecten thermisch comfort, geluidwering, luchtkwaliteit, visueel comfort en economisch zijn de producten uit de Greenworks database langs de meetlat gelegd. Hospers legt uit: “Voor comfort gelden veel minder voorschriften. Wij hebben gebruik kunnen maken van richtlijnen uit BREEAM-NL, van de Rijksoverheid en vanuit de wereldwijde kennis en onderzoeken rondom Multi-Comfort van onze moeder Saint-Gobain om een betrouwbaar comfortoordeel over die producten te kunnen geven. Niet in getallen, maar in een waardeoordeel. Wij zitten in Nederland vooral op de techniek. Dan kijken wij bijvoorbeeld bij thermische isolatie naar regelgeving, het behalen van waarden en het bereiken van een luchtdichte woning of gebouw. Maar dan is vervolgens wel een kostbaar ventilatiesysteem nodig, terwijl met de keuze voor dampopen, natuurlijke materialen die ventilatie en frisse lucht mogelijk ook anderszins te garanderen zouden zijn. Dat is één van de aandachtsgebieden van ‘thermisch comfort’. Bezien of je met producten zowel op de duurzaamheidseisen als op de comforteisen scoort. Ja, er zitten soms tegenstrijdigheden in, maar daarvoor is nu juist de Greenworks methodiek zo interessant, omdat je de scores met elkaar vergelijkt. Wanneer je milieu koppelt aan comfort kom je tot goede afwegingen.”

Volgens Hospers worden facetten als geluidwering, daglichttoetreding en luchtkwaliteit nog sterk ondergewaardeerd in de Nederlandse bouw- en installatietechniek. “Neem akoestiek op de gevel, contactgeluid binnen een woningcomplex of decibellen van werkende installaties. Kies daarom bouwmaterialen en installaties met een plus voor geluidwering. Kijk ook naar visueel comfort. Daglicht via dakramen of goede verlichting is zó belangrijk voor het welbevinden van mensen. Waar zijn oude stedenbouwkundige principes van juiste bezonning/lichtinval van woningen gebleven? Het is niet altijd het product, het is ook slim ontwerpen. Ga op ontdekkingstocht door de comfortkenmerken en de productscores en je zult merken dat de productkeuze veel doeltreffender kan worden gemaakt in samenhang met dat doordachte ontwerp. Het is altijd het product in z’n uiteindelijke toepassing. Een dakraam moet natuurlijk wel op een relevante plek komen als je veel daglichttoetreding in een woning wilt.”

Optimale oplossingen

Bij het economisch comfort moet men denken aan zaken als lange levensduur en minimaal onderhoud. “Het is voor de gebouwgebruiker comfortabel als die weinig wordt verstoord door noodzakelijk onderhoud.” Maar ook aan zaken als sensoren die installaties tijdig uitschakelen en zo het energieverbruik verlagen. “Dat is ook meteen makkelijk voor gebruikers. We denken nog veelal in techniek, terwijl we in optimale oplossingen voor de opdrachtgever moeten gaan denken. Daarbij helpt Greenworks in belangrijk mate, zeker met de comfortkenmerken. Je beschouwt duurzaamheid én comfort samen. We hebben een uiterst pragmatische vertaling van wet- en regelgeving in Greenworks gemaakt. Met herkenbare symbolen en heldere teksten. Zeer toegankelijk.”

Hospers besluit: “Een aannemer zal zich misschien afvragen welke mate van bijvoorbeeld economisch comfort hij moet verwachten van een baksteen of dakpan. Denk bij bakstenen eens aan smallere stenen waarmee je grondstoffen en energie bespaart tijdens de productie en bij toepassing aan een gebouw hierdoor extra ruimte creëert in de spouw voor een hogere isolatiewaarde. Of maak de keuze voor bakstenen die hergebruikt kunnen worden doordat ze zijn voorzien van kliksystemen. Ik daag iedereen uit om dat te gaan bekijken in Greenworks. Dan ervaar je hoe comfort bij een verantwoorde productkeuze tot zijn recht kan komen.”

Comfort vast onderdeel van trainingen

De vijf comfortkenmerken worden steevast meegenomen in de trainingen en workshops die Raab Karcher verzorgt in de Greenworks Academy in Apeldoorn, Amsterdam en Breda. Hospers: “In onze programma’s worden de belangstellenden meegenomen in het complete verhaal van duurzaamheid en comfort. Zo zijn ze in staat om als het ware een nieuwe standaard te zetten in hun werk richting opdrachtgever.” Kijk voor ‘de nieuwe standaard’ van duurzaamheid en comfort ook eens op www.greenworksacademy.nl en op RaabOnline, het online bouwmaterialen platform: www.raabkarcher.nl.