Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Op tijd aan de slag met duurzaamheid

Met de komst van het nationaal klimaat- en energieakkoord is het thema duurzaamheid actueler dan ooit. Als ondernemer kunt u daar nu echt niet meer omheen. Daarnaast speelt mee dat er begin november een wijziging van het Bouwbesluit 2012 aangaande energie-labels voor kantoorpanden is aangenomen. Binnen Alfa Accountants en Adviseurs begeleiden en adviseren wij veel ondernemers die vastgoed bezitten of (ver)huren. Omdat wij duurzaamheid een belangrijk thema vinden informeren wij onze klanten daarom actief over dergelijke ontwikkelingen en vraagstukken.

Om dit te kunnen doen nemen mijn collega’s en ik deel aan verschillende landelijke en organisatie-overstijgende kennisgroepen waarin gesproken wordt over o.a. circulaire economie of circulair bouwen. Deze informatie zetten wij vervolgens om in praktische tips voor onze klanten. Onlangs werd ik gevraagd om te spreken over subsidies op een informatiemiddag over Duurzaamheid en Vastgoed. Zoals in mijn voorgaande artikelen reeds aangegeven zijn er verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar wanneer investeringen in duurzaamheid worden gedaan. Elke mogelijkheid of regeling is echter weer gebonden aan specifieke voorwaarden. Het is daarom voor mij op zo’n bijeenkomst niet mogelijk om in een kwartiertje alle toehoorders op te leiden tot een subsidieadviseur. Wat ik wel kan doen is enkele tips geven waar een ondernemer op moet letten. Mijn belangrijkste tip is altijd: neem vroeg in het traject – nog voordat offertes en opdrachten worden getekend – contact op met uw adviseur. Alleen in dat stadium heeft u nog de mogelijkheid om aanpassingen voor te stellen of specifieke subsidies aan te vragen.

Andere sprekers gingen tijdens de bijeenkomst in op de wet en regelgeving omtrent duurzaamheid, financieringsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen m.b.t. circulair bouwen. Het is mooi is om van ondernemers te horen dat ze na zo’n bijeenkomst enkele concrete handvatten hebben m.b.t. de transitie naar een duurzamere gebouwde omgeving. Komende tijd zullen er in het hele land door verschillende partijen informatiemomenten worden georganiseerd. Een ideaal moment om u in een paar uur te laten informeren over de transitie die gaande is. Wie weet spreek ik u daar dan ook en kan ik u als lezer van mijn artikelen een keer de hand schudden. Ik praat dan graag met u verder over Duurzaamheid, Vastgoed en de daarbij horende subsidiemogelijkheden. Voor nu wens ik u alvast prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe.

BouwTotaal