fbpx

Werkstress UTA- en bouwplaatswerknemers loopt op

Artikel delen

Het gaat goed met de bouw- en infrasector! Dat staat in het Bedrijfstakverslag 2017 dat Volandis 29 november uitreikte aan de heren H. Homberg (vice-voorzitter Bouwend Nederland) en P.H. Roos (bestuurder FNV Bouwen & Wonen) tijdens de Volandis Deskundigendag. Mooie conclusie is dat het merendeel van de werknemers in de Bouw & Infra tevreden is met hun werk. Opvallend is dat de fysieke gezondheidsklachten afnemen, terwijl de werkstress onder zowel UTA- als bouwplaatswerknemers oploopt.

Het gaat goed met de bouw- en infrasector! Dat staat in het Bedrijfstakverslag 2017 dat Tjeerd Willem Hobma, Algemeen directeur Volandis (midden) uitreikte aan Henk Homberg, vice-voorzitter Bouwend Nederland (links) en Peter Roos, bestuurder FNV Bouwen & Wonen (rechts) tijdens de Volandis Deskundigendag.

Nu de economie op volle toeren draait, zien we dat de instroombehoefte van vakmensen sterk toeneemt. Bedrijven kiezen er nog steeds voor om te werken met een flexibele schil van zelfstandigen en uitzendkrachten om aan deze vraag te voldoen. Daarnaast heeft elk bedrijf wel een aantal 55+’ers in dienst voor wie het nog maar de vraag is of zij in hun huidige functie gezond en gemotiveerd hun pensioen halen. Daar tegenover staat een overheid die van ons allemaal verwacht dat we langer doorwerken. De vraag ‘hoe zorg jij dat je gezond je pensioen haalt?’ is dus relevanter dan ooit. Werken in de bouw wordt immers nog steeds als zwaar ervaren ondanks mechanisering, gebruik van prefab en beschikbaarheid van hulpmiddelen. Daarnaast zien we dat de werkstress bij zowel UTA- als bouwplaatswerknemers toeneemt. Dit zorgt ervoor dat het fysiek zware werk in de bouw- en infrasector ook steeds meer als mentaal zwaar ervaren wordt.

Goed nieuws

Maar er zijn ook positieve geluiden. Maar liefst 80% van de werknemers geeft aan tevreden te zijn over zijn/haar functie-inhoud. Uit de inventarisatie van de uitgevoerde PAGO’s (Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Onderzoeken) en DIA’s (Duurzame Inzetbaarheidsanalyses) blijkt daarnaast dat in 2017 werknemers honkvast en tevreden zijn. Ze voelen zich gewaardeerd, al kan de beloning beter. Met name bij de kleinere bedrijven is er sprake van een toenemende behoefte aan functioneringsgesprekken.

mijnVolandis

Een belangrijke stap met betrekking tot het thema ‘Kijk vooruit’ is gezet in oktober 2017 met de lancering van ‘mijnVolandis’, het online portaal voor werkgevers. Na registratie kunnen werkgevers eenvoudig online zien hoe hun werknemers ervoor staan. In 2019 biedt mijnVolandis tevens de mogelijkheid om te werken met stappenplannen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.